Doświadczenie Millikana
Millikan Oil Drop Lab
W tym laboratorium, symulacji eksperymentu Millikana, obserwujemy naelektryzowane krople rozpylonego oleju, które dostały się w pole elektryczne między dwie okładki kondensatora. Kilka z nich opadnie, znikając z naszego pola widzenia, gdy siła grawitacyjna, działająca na nie, jest większa od siły elektrycznej. Inne znikną, wznosząc się, gdy siła grawitacyjna jest mniejsza.

Gdy znajdziesz kroplę, która pozostaje w spoczynku pomiędzy płytami, należy użyć mikroskopu, aby ją powiększyć, w celu określenia jej wielkości. Odległości nie zostały przedstawione w skali, aby ułatwić zrozumienie idei eksperymentu.

Gdy będziesz gotowy(a), aby rozpocząć eksperyment, kliknij przycisk Zacznij.
Zacznij
Your browser does not support HTML 5.0 Canvas...get a better browser!!!