Opór wewnętrzny baterii na podstawie wykresu
Internal Resistance of Battery Problem
Zmieniając opór rezystora, zebrano dane dotyczące natężenia prądu w obwodzie i napięcie na zaciskach baterii zasilającej. Dane naniesiono na wykres (napięcie na zaciskach w zależności od natężenia prądu). Na podstawie tego wykresu, określ maksymalne natężenie prądu, opór wewnętrzny baterii i siłę elektromotoryczną baterii.

Gdy będziesz gotowy, aby rozpocząć ten problem, kliknij przycisk Zacznij, a gdy skończysz kliknij Dalej, żeby wpisać wyniki swoich obliczeń.
Zacznij
Your browser does not support HTML 5.0 Canvas...get a better browser!!!
Dalej
Skorzystaj z poniższego wykresu, aby określić maksymalny prąd akumulatora, opór wewnętrzny i siłę elektromotoryczną. Dane przedstawione poniżej, uzyskano zmieniając opór rezystora, do którego podłączona jest bateria.
Poniżej wpisz odpowiedź
Nie wpisuj jednostek.
Imię:
Maksymalne natężenie prądu (A):
Opór wewnętrzny (Ω):
Siła elektromotoryczna (V):
Sprawdź
Wróć