Opór wewnętrzny baterii
Opór wewnętrzny baterii
W tej symulacji możemy zobaczyć, czym rzeczywiste baterie różnią się od baterii idealnych, którymi to przybliżeniami często się posługujemy, kiedy rozwiązujemy problemy z obwodami.

Gdy będziesz gotowy(a), aby rozpocząć pracę, kliknij przycisk Zacznij.
Zacznij
Your browser does not support HTML 5.0 Canvas...get a better browser!!!