Interferencja impulsów falowych
Reflecting Waves
W tym wirtualnym laboratorium obserwujemy interferencję dwóch impulsów falowych biegnących po sznurku.

Po opuszczeniu przez fale pola widzenia, układ automatycznie się zresetuje.

Jeśli jesteś gotowy, aby rozpocząć ćwiczenie, kliknij przycisk Zacznij.
Zacznij
Your browser does not support HTML 5.0 Canvas...get a better browser!!!
Włącz tempo zwolnione
Pokaż fale interferujące