Współczynnik załamania światła
Overview Picture for Index of Refraction Problem
W zadaniu należy określić współczynnik załamania substancji w półokrągłym zbiorniku. Możesz wstrzymać symulację przy różnych kątach padania, aby uzyskać dokładną wartość współczynnika załamania.

Gdy będziesz gotowy(a), aby rozpocząć ćwiczenie, kliknij przycisk Zacznij.
Zacznij
Your browser does not support HTML 5.0 Canvas...get a better browser!!!
Pauza
Wznów
Wpisz odpowiedź
Wpisz poniżej swoje odpowiedzi
Nie wpisuj jednostek i wprowadź wszystkie wyniki w postaci liczb dodatnich
Twoje imię:
Współczynnik załamania światła:
Zatwierdź