Obraz w zwierciadle skupiającym 1
Image from Converging Mirror 1
W tym zadaniu masz znaleźć położenie i wysokość obrazu, powstającego w zwierciadle skupiającym.

Gdy będziesz gotowy(a), aby rozpocząć to zadanie, kliknij przycisk Zacznij, a kiedy skończysz swoje obliczenia, naciśnij klawisz Dalej, aby przedstawić wyniki.
Zacznij
Your browser does not support HTML 5.0 Canvas...get a better browser!!!
Zwierciadło skupiające ma ogniskową 29.6 cm. Przedmiot o wysokości 9.4 cm znajduje się w odległości 49.8 cm od zwierciadła. Określ położenie i wysokość obrazu.
Dalej
Poniżej wpisz odpowiedź
Nie wpisuj jednostek i wprowadź wszystkie swoje odpowiedzi jako liczby dodatnie.
Twoje imię:
Odległość obrazu (cm):
Wysokość obrazu (cm):
Zatwierdź
Wróć
Świetna praca, Twoje odpowiedzi są dobre. Możesz pokazać zrzut ekranu z tą stroną nauczycielowi.
Twoje odpowiedzi nie były wystarczająco dobre. Odśwież stronę i spróbuj ponownie.