Oscylacje poziome
KE to Oscillation
W tym ćwiczeniu obserwujemy zmiany, dotyczące drgań poziomych, gdy zmieniamy prędkość początkową, masę obiektu lub stałą sprężystości sprężyny. Uczniowie mogą wykorzystać wykres położenia w zależności od czasu, aby znaleźć amplitudę, częstotliwość, okres lub częstość kołową drgań. Wózek, uderzając, przyczepia się do sprężyny (w doświadczeniu pomijamy straty energii mechanicznej podczas zderzenia.

Jeśli jesteś gotowy, aby rozpocząć eksperyment, kliknij przycisk Zacznij.
Zacznij
Your browser does not support HTML 5.0 Canvas...get a better browser!!!
Resetuj
Kliknij na wózek, aby rozpocząć jego ruch.

Skorzystaj z poniższego wykresu, aby znaleźć amplitudę, częstotliwość lub okres.
Your browser does not support HTML 5.0 Canvas...get a better browser!!!
Your browser does not support HTML 5.0 Canvas...get a better browser!!!