Wizualizacja zależności w Prawie Powszechnego Ciążenia *
*Inspiracja Geoffrey Clarion z Rocklin High School oraz na podstawie "Resistance in a Wire" PhET
Force Gravity From a Planet Lab
Wizualizacja pozwalająca szybko sprawdzić, jak różne czynniki wpływają na siły przyciągania grawitacyjnego działające między dwoma ciałami.

Gdy będziesz gotowy(a), aby rozpocząć to ćwiczenie, kliknij przycisk Zacznij.
Zacznij
Your browser does not support HTML 5.0 Canvas...get a better browser!!!