Opór wewnętrzny baterii
Finding Battery Voltage Medium
W tym zadaniu będziesz miał bardzo starą baterię, która ma znaczący opór wewnętrzny. W oparciu o "oryginalne napięcie" (siła elektromotoryczna) baterii, wielkość użytego oporu i odczyt natężenia prądu, masz znaleźć opór wewnętrzny baterii.

Gdy będziesz gotowy(a) do rozpoczęcia tego ćwiczenia, kliknij przycisk Zacznij.
Zacznij
Your browser does not support HTML 5.0 Canvas...get a better browser!!!
Znajdź opór wewnętrzny baterii. Siła elektromotoryczna baterii jest podana na obudowie. Kolory kodu barwnego opornika: niebieski, zielony, czarny i złoty.
Poniżej wpisz odpowiedź
Nie wpisuj jednostek
Imię:
Opór wewnętrzny (Ω):
Sprawdź