Widmo emisyjne
Emission Spectra Lab
W tym wirtualnym laboratorium badamy promieniowanie emitowane przez różne gazy. Widmo emisyjne otrzymujemy po przejściu promieni przez siatkę dyfrakcyjną. Masz dostęp do wielu różnych siatek i możesz zmieniać ich odległość od rurki wyładowczej.

Klikając nazwę gazu wypełniającego rurkę wyładowczą, zmienisz go na inny.

Gdy będziesz gotowy(a), aby rozpocząć ćwiczenie, kliknij przycisk Zacznij.
Zacznij
Your browser does not support HTML 5.0 Canvas...get a better browser!!!