pokaż/ukryj opis

Elementy potrzebne do określenia kształtu orbity:

  • mimośród $e$
  • półoś wielka $a$
Elementy opisujące położenie płaszczyzny orbity względem płaszczyzny referencyjnej:
  • nachylenie (inklinacja) $i$
  • długość węzła wstępującego $\Omega$
  • ­
Elementy opisujące orientację orbity w swojej płaszczyźnie:
  • długość perycentrum w orbicie $\omega$
Elementy potrzebne do określenia położenia ciała na orbicie w czasie:
  • anomalia prawdziwa $\nu$