This browser doesn't support HTML 5 canvas!
Długość fali:nm
Szerokość szczeliny:nm
Kąt:°
Maksima:
Minima:
Natężenie względne:1.0000
©  W. Fendt 2003
Warunek na powstawanie maksimum (przybliżenie):
α = 0°   lub   b sin α  ≈  (k + ½) λ

b ... szerokość szczeliny
α ... kąt
k ... rząd minimum (1, 2, 3, ...)
λ ... długość fali

Warunek na powstawanie minimum:
b sin α  =  k λ

b ... szerokość szczeliny
α ... kąt
k ... rząd minimum (1, 2, 3, ...)
λ ... długość fali