Związki między siłą, natężeniem pola, energią potencjalną i potencjałem

Położenie w poziomie
0 m 4 m
2
Położenie w pionie
0 m 4 m
2
Wybierz:
Na osi poziomej:
Na osi pionowej: