Ładunek w polu magnetycznym
Overview Picture for Charge in Magnetic Field Lab
W tym ćwiczeniu będziemy analizować zachowanie się ładunku, poruszającego się w stałym polu magnetycznym.

Gdy będziesz gotowy, aby rozpocząć eksperyment, kliknij przycisk Zacznij.
Zacznij
Your browser does not support HTML 5.0 Canvas...get a better browser!!!
Start
Stop
Zwrot B: X
Znak ładunku: -
Wartość ładunku: 1e
Siatka jest wyłączona
Prędkość ładunku (km/s)
200
Indukcja magnetyczna (mT)
100
Masa ładunku (u)
5