Cząstka 1

$x_{01}$ $\dot x_{01}$ $\gamma_1$ $A_1$ $\omega_1$

Cząstka 2

$x_{02}$ $\dot x_{02}$ $\gamma_2$ $A_2$ $\omega_2$

Zależność położenia od czasu

Przestrzeń fazowa

pokaż/ukryj opis

Równanie ruchu dla cząstki w potencjale $x^4/4 - x^2/2$

Równanie ruchu opisujące ruch punktu w potencjale $U(x) = x^4/4 - x^2/2$, z uwzględnieniem tarcia $\gamma v$ oraz siły wymuszającej $A \cos(\omega t)$:
$\ddot{x} = -(x^3 - x) - \gamma v + A \cos(\omega t)$