System równomiernie temperowany 19-TET


Interaktywna klawiatura 19 tonowa (strój równomiernie temperowany).pokaż/ukryj opis

Na standardowej klawiaturze fortepianu jedna oktawa jest podzielona na 12 dźwięków - 7 białych klawiszy (A, B, C, D, E, F i G), a pomiędzy niektórymi z nich 5 czarnych klawiszy: A# (Bb), C# (Db), D# (Eb), F# (Gb), G# (Ab). Podsumowując, daje nam to w sumie 12 dźwięków w jednej oktawie.

Jeśli zmierzysz częstotliwość dźwięku, a następnie częstotliwość dźwięku o jedną oktawę wyżej, zobaczysz, że ten wyższy dźwięk ma dokładnie dwa razy większą częstotliwość od tego niższego. Na przykład środkowe C ma częstotliwość 261.626Hz, a C powyżej częstotliwość 523.251Hz.

Dodatkowo, jeśli weźmiesz częstotliwość dźwięku, a następnie podzielisz ją przez częstotliwość następnego niższego dźwięku, zawsze otrzymasz taki sam wynik: 1.05946. Na przykład, jeśli podzielimy częstotliwość środkowego C (261.626Hz) przez częstotliwość następnego niższego B - 246.942Hz, otrzymamy 1.05946. Innymi słowy, stosunek częstotliwości sąsiednich dźwięków jest zawsze taki sam. Liczba 1.05946 jest szczególna, ponieważ jest (w przybliżeniu) pierwiastkiem dwunastego stopnia z 2. Oznacza to, że jeśli pomnożymy ją 12 razy (podniesiemy do 12 potęgi), otrzymamy wynik 2. Jeśli zaczniemy od środkowego C i pomnożymy 261.626Hz 12 razy przez 1.05946, skończymy dokładnie o oktawę wyżej na 523.251Hz, zgodnie z tym, co było powiedziane w akapicie powyżej!

Dzielenie oktaw w ten sposób (strój muzyczny), z równymi stosunkami częstotliwości kolejnych dźwięków, to system równomiernie temperowany. Gdy oktawę dzielimy na 12 części, mamy dwunastotonowy system równomiernie temperowany lub skrótowo 12-TET. Ale nie ma prawa mówiącego, że musisz tak to zrobić. W powyższym demo podzieliliśmy oktawę na 19 dźwięków. Oznacza to, że stosunek częstotliwości sąsiedznich dźwięków jest teraz równy pierwiastkowi dziewiętnastego stopnia z 2, czyli 1,0371.

W 19 TET, musimy wymyślić nowy układ klawiatury, ponieważ mamy do umieszczenia 7 nowych dźwięków.

Powyższą klawiaturę można odtwarzać, klikając klawisze za pomocą myszy lub naciskając klawisze na klawiaturze komputera. Najniższy dźwięk, C, odpowiada "Z" na klawiaturze i wszystkie inne białe klawisze idą w tym dolnym rzędzie. Czarne klawisze (krzyżyk) znajdują się w rzędzie powyżej, a szare (bemol) w kolejnym rzędzie wyżej. Poniższy rysunek pokazuje dokładnie, które klawisze nacisnąć.

Autorzy