Testy i sprawdzianyPODSTAWOWE POJĘCIA CHEMII - pytania sprawdzające

Pytania dotyczą materiału wykładanego na pierwszych lekcjach w klasie I licealnej i stanowią powtórzenie wiadomości z zakresu szkoły podstawowej.

 

 1. Co to jest pierwiastek, związek chemiczny, mieszanina?
   
 2. Jak dzielimy pierwiastki chemiczne?
   
 3. Jak dzielimy związki chemiczne?
   
 4. Jakie znasz typy reakcji chemicznych?
   
 5. Jak zbudowany jest każdy atom?
   
 6. Co to jest wartościowość pierwiastka? Jak ją obliczyć?
   
 7. Co to jest jon? Jak powstaje?


ODPOWIEDZI:

 

 1. Co to jest pierwiastek, związek chemiczny, mieszanina?

  PIERWIASTEK to najprostsza substancja, nie dająca się rozłożyć metodami chemicznymi na składniki.

  ZWIĄZEK CHEMICZNY jest połączeniem pierwiastków za pomocą specyficznych oddziaływań - wiązań chemicznych.

  MIESZANINY to mechaniczne połączenie substancji powstające bez przeprowadzania reakcji chemicznej.

   
 2. Jak dzielimy pierwiastki chemiczne?

  Pierwiastki można dzielić według ich cech fizykochemicznych na:

  METALE (np.: Zn, Na, Fe, Cu)

  NIEMETALE (np.:S, P, C, Si...)

  Lub według stanu skupienia:

  CIAŁA STAŁE (Al, Si, I)

  CIEKŁE (tylko dwa - Br, Hg)

  GAZOWE (H2, O2, N2, Cl2)

   
 3. Jak dzielimy związki chemiczne?

  NIEORGANICZNE (tysiące połączeń: między innymi sole, wodorotlenki (zasady), kwasy)

  ORGANICZNE (miliony połączeń np. cukry, tłuszcze, białka) - związki węgla z wodorem, czasem z dodatkowymi pierwiastkami.

   
 4. Jakie znasz typy reakcji chemicznych?

  Łączenie (synteza):

  A + B -> AB

  Rozkład (analiza):

  AB -> A + B

  Wymiana:

  AB + C -> AC + B

   
 5. Jak zbudowany jest każdy atom?

  JĄDRO - zawierające protony o ładunku dodatnim i neutrony bez ładunku

  ELEKTRONY o ładunku ujemnym - krążące wokół jądra
  Liczba ELEKTRONÓW jest równa liczbie PROTONÓW, natomiast liczba NEUTRONÓW jest różna dla róznych izotopów danego pierwiastka.

   
 6. Co to jest wartościowość pierwiastka? Jak ją obliczyć?

  Jest to liczba możliwych wiązań chemicznych, jakie tworzy pierwiastek z innymi pierwiastkami w określonym związku chemicznym. Liczba połączeń z atomami wodoru (zawsze jednowartościowym). Przykład: w metanie węgiel jest IV -wartościowy,bo łączy się z czterema jednowartościowymi wodorami.

   
 7. Co to jest jon? Jak powstaje?

  Jest to atom (np. jony proste H+, K+, Fe3+, Cl-, S2-) lub grupa atomów (np. jony złożone NH4+, SO42-, NO3-, OH-) posiadająca określony ładunek elektryczny. Jony ujemne (aniony) powstają w wyniku przyłączenia elektronów do elektrycznie obojętnego atomu, jony dodatnie (kationy) powstają w wyniku oderwania elektronu od atomu pierwiastka.
Dodaj do swoich materiałów
Morze możliwości
na edukator.pl
Narzędzia, zasoby, komunikacja, współpraca. Zarejestruj się. Twórz, gromadź zasoby i dziel się nimi.
Morze możliwości na edukator.pl