Baza wiedzy

Temporale Nebensätze

Język niemiecki - Temporale Nebensätze

Zdania czasowe


Spójniki występujące w zdaniach czasowych:

  als - kiedy
  wenn - kiedy
  während (solange) - podczas (tak długo, jak)
  bevor (ehe) - zanim
  nachdem - po
  sobald (sowie) - jak tylko, w momencie, gdy
  seitdem (seit) - odkąd
  bis - aż do

 1. W zdaniach z wymienionymi spójnikami występuje zawsze szyk końcowy.
 2. Spójnika "als" używamy w odniesieniu do jednokrotnej czynności, która miała miejsce w przeszłości. W pozostałych przypadkach używamy spójnika "wenn".
 3. W zdaniach z nachdem, seitdem, sobald dla zaznaczenia, że jakaś czynność zakończyła się (lub zakończy się - w czasie przyszłym) wcześniej niż inna musimy przestrzegać tzw. następstwa czasów:

zdanie 1: czynność, która zakończyła się (lub zakończy się) wcześniej zdanie 2: czynność, która nastąpiła
(lub nastąpi) później
GEGENWART

(teraźniejszość)
zdanie 1: Perfekt zdanie 2: Präsens
VERGANGENHEIT

(przeszłość)
zdanie 1: Plusquamperfekt zdanie 2: Präteritum
ZUKUNFT

(przyszłość)
zdanie 1: Perfekt zdanie 2: Futur
Dodaj do swoich materiałów