Teleskop astronomiczny (html5)

Teleskop astronomiczny (html5)
  PEŁNY EKRAN  

Aplet symuluje prosty teleskop astronomiczny, składający się z dwóch soczewek, nazywanych obiektywem i okularem . Promienie światła padającego z lewej, załamywane przez obiektyw i okular, docierają do oka patrzącego przez teleskop (na prawo od okularu). Należy zauważyć, że czerwone linie symulacji nie odpowiadają dokładnie rzeczywistym promieniom, które załamują się na obu powierzchniach soczewki. Przybliżenie cienkich soczewek zakłada zamiast tego odchylenie na płaszczyźnie symetrii. Jeśli ogniskowa obiektywu f1 jest większa od ogniskowej okularu f2, teleskop daje obraz powiększony, odwrócony.

Można zmieniać ogniskową obiektywu i okularu od 0,05 m do 0,5 m, za pomocą pól tekstowych panelu (nie zapomnij wcisnąć klawisz "Enter"!). Ponadto, można zmodyfikować kierunek promieni przez przeciąganie myszą. Program obliczy dla obiektywu i okularu kąty między promieniami i osią optyczną (oznaczone kolorem niebieskim i zielonym) oraz powiększenie. Jako przykład, aplet pokazuje sześć jasnych gwiazd Plejady, obserwowanych gołym okiem (na dole po lewej) i przez teleskop (na dole po prawej).

Powiększenie teleskopu astronomicznego można obliczyć ze wzoru (dla małych kątów): 

CodeCogsEqn_(1).gif
v .... powiększenie
f1 ... Ogniskowa obiektywu
f2 ... Ogniskowa okularu

 
         
 

Źródło:

http://www.walter-fendt.de/html5/phen/


© Walter Fendt. Dozwolone użycie w celach niekomercyjnych.