+ Pokaż spis treści

Tarcie statyczne

Tarcie statyczneFlash (.swf) swf Program dla Windows (.exe)win_exe Program dla Macmac_app

Zestaw klipów filmowych pokazuje prosty eksperyment mający na celu określenie współczynnika tarcia statycznego. Blat jest z winylu. Najniższy ciężarek przyczepiony jest do próbki sztucznej trawy. Obciążniki są kawałkami żelaza – każdy ma masę 1 kg. Za pomocą wagi sprężynowej działamy na układ i dokonujemy pomiaru siły (poziomej). Aby określić maksymalne tarcie statyczne, zwiększamy stopniowo siłę poprzeczną. Wyświetlana jest ostatnia klatka przed ruszeniem obciążników w celu oszacowania zastosowanej siły poziomej, o wartości w przybliżeniu równej maksymalnemu tarciu statycznemu (zwroty przeciwne). Doświadczenie pokazuje, że maksymalne tarcie statyczne jest proporcjonalne do masy, a tym samym siły normalnej (tu nacisk ciała na podłoże równy jest jego ciężarowi). Pozwala to określić współczynnik tarcia statycznego – w przybliżeniu µs = 0,43.