+ Pokaż spis treści

Szybki start


Szybki start


Aplikacja jest podzielona na szereg paneli. W większości przypadków, podczas tworzenia obrazu aktywnego, otwieramy je kolejno od lewej do prawej, w zależności od postępów w pracy.

1. Importowanie obrazu


Images Actives: Importowanie obrazuW panelu "Obraz", kliknij na przycisk "Dodaj plik" (odpowiednik: skrót klawiaturowy cmd lub ctrl + i).


Wybierz plik z obrazkiem w formacie JPEG, PNG, GIF lub TIFF. Obraz pojawi się w oprogramowaniu Aktywne obrazy. Możesz wybrać rozmiar w zależności od rozdzielczości ekranu (patrz wymiary animacji).


Po wybraniu zdjęcia, z którym chcesz pracować, jeśli masz zamiar dokonać publicznego wykorzystania, upewnij się, że masz prawo do korzystania z niego, w przeciwnym razie możesz narazić się na pozwy prawnych beneficjentów (osób lub podmiotów, które mają prawo do obrazka: autor, jego spadkobiercy, muzeum...).

2. Wycinanie detali


Images Actives: Narzędzia do przycinaniaW panelu "Tworzenie szczegółów" detal jest tworzony domyślnie. Dwukrotnie kliknij na "Tytuł detalu" aby go wpisać. Po wpisaniu naciśnij klawisz Enter, aby potwierdzić wybór. Następnie można utworzyć szczegół (czyli zakreślić odpowiednie pole na obrazku), wybierając narzędzie zgodne z kształtem, który ma być przycięty. Zobacz Szczegóły aby uzyskać więcej informacji na temat narzędzi tnących.


Możesz uporządkować swoje detale, zaznaczając je i klikając przycisk w górę lub w dół, aby obniżyć lub podnieść ich położenie na liście.

Images Actives: Lista detaliAby usunąć fragment, kliknij na przycisk z czerwonym krzyżykiem poniżej listy szczegółów.

Zobacz Kadrowanie w zewnętrznej aplikacji, aby dowiedzieć się, jak importować dane.

Zobacz Zarządzanie zoom aby uzyskać więcej informacji na temat narzędzia zoom.

3. Wprowadzanie komentarzy


Images Actives: Dodaj hiperłączeW zakładce "Komentarze" wpisz tytuł aktywnego obrazu i tytuł głównego opisu obrazu. W poniższym polu tekstowym wpisz tekst ogólnego opisu obrazu. W opisie można wstawiać hiperłącza, zaznaczając tekst, który chcesz połączyć, a następnie klikając przycisk łącza (ogniwo - powyżej pola tekstowego, po lewej).


Wybierz z listy detal, który chcesz opracować.


Jeśli jesteś w trybie Quiz, można przypisać do odpowiedzi kod dostępu (patrz Pytania - odpowiedzi oraz blokowanie.)


Wpisz tekst w pole "Opis szczegółowy". W opisie można wstawiać hiperłącza, zaznaczając tekst, który chcesz połączyć, a następnie klikając przycisk łącza.

4. Eksport animacji


Aby wygenerować Aktywny obraz, kliknij na przycisk na pasku zadań. Otwiera się okno rejestracji. Wybierz katalog, w którym chcesz zapisać plik SWF (lub HTML5) i kliknij przycisk Zapisz.

 

Jeśli nie jesteś w stanie wyeksportować obrazu, lub nie widzisz wyniku w panelu podglądu, być może na Twoim komputerze brak potrzebnych elementów. Patrz na stronie FAQ.


Images Actives: Przycisk eksport animacjiW zakładce "Generuj animację", można wybrać konfigurację dla eksportu (patrz Publikowanie w sieci Web: animacja do załadunku).


Jeśli zamierzasz umieścić aktywny obraz w Internecie, radzimy nie eksportować więcej aktywnych obrazów do tego samego katalogu, w przeciwnym razie niektóre dodatkowe pliki nadpiszą się i skasują poprzednie.