+ Pokaż spis treści

Sztuka renesansu

Leonardo da Vinci - autoportret (fot. wikimedia)Odrodzeniowe Włochy zostały nazwane mianem "wielkiego warsztatu", w którym kształtują się wzorce sztuki oddziałujące na całą Europę. W historii europejskiego malarstwa na trwałe zapisały się nazwiska Giotta, Fra Angelico, Masaccia, Sandra Botticellego. Oglądając ich obrazy można śledzić doskonalenie perspektywy i technik przedstawiania budowy oraz ruchu ciała ludzkiego. Postacią wyjątkową jest Leonardo da Vinci, malarz, rzeźbiarz, anatom, wynalazca, filozof i poeta, słowem: "człowiek renesansu". Związany przez lata z Florencją, potem z Mediolanem Sforzów, pod koniec życia udał się na dwór francuski. Do dzisiaj podziwiane jest mistrzostwo operowania światłocieniem na jego malowidłach.

W XVI wieku kierunki rozwoju sztuki zaczyna wyznaczać papieski Rzym. Rozbudowywał się i piękniał już wcześniej, po zakończeniu niewoli awiniońskiej papieży, ale teraz symbolem rozkwitu staje się budowa Bazyliki św. Piotra. Pracuje przy niej cała plejada wspaniałych artystów: Rafael, Bramante, Peruzzi, a przede wszystkim Michał Anioł, genialny rzeźbiarz. Działał we wszystkich chyba dziedzinach sztuki (bywał także poetą), ale sam uważał się za rzeźbiarza. Sławę przyniosły mu takie dzieła jak Dawid czy Pieta, a z dokonań malarskich malowidła w Kaplicy Sykstyńskiej. W dziedzinie architektury wielkie nazwiska to Filippo Brunelleschi, twórca ogromnej kopuły katedry we Florencji, a także Leon Battista Alberti, nie tylko czynny architekt i budowniczy, ale również teoretyk architektury i znawca antycznej sztuki budownictwa.

Obok Italii ośrodkiem rozwoju malarstwa są Niderlandy (Hans Memling, bracia Van Eyckowie). W Niemczech działa Albrecht Dürer, w Anglii Hans Holbein Młodszy.