Szkolna ścieżka do certyfikatów z angielskiego

Znaczenie międzynarodowych egzaminów zewnętrznych z języka angielskiego w dalszej edukacji i karierze zawodowej jest oczywiste. Egzaminy FCE, CAE w życiorysie kandydata są dla przyszłego pracodawcy potwierdzeniem znajomości języka angielskiego. Oprócz dobrze zdanej matury, egzamin IELTS z wynikiem 7 i wyższym jest przepustką na studia wyższe w języku angielskim na renomowanych uczelniach zagranicznych.

W grupach, w których tempo realizacji podstawy programowej i poziom zaawansowania na to pozwalają, nasi nauczyciele języka angielskiego pomagają uczniom w przygotowaniach do tych egzaminów. Jeśli zainteresowanie w grupie jest duże, zajęcia takie odbywają się w ramach obowiązkowych godzin nauki języka obcego. Jeżeli nie, osoby zainteresowane korzystają z konsultacji po lekcjach. Młodsi licealiści przygotowują się do egzaminów Cambridge FCE i CAE. Uczniowie starsi, myślący o studiach za granicą, mierzą się z egzaminem IELTS. Dzięki temu na 2-3 lata przed maturą młodzież dąży do osiągnięcia celu edukacyjnego, który korzystnie wpływa na wynik egzaminu maturalnego, dalszą edukację i przyszłą karierę zawodową.