KIM JESTEŚMY?


Nasza szkoła podstawowa powstała z przeobrażenia – istniejącego od 2002 roku, a wygaszanego teraz w ramach reformy oświaty – znanego warszawskiego Gimnazjum Niepublicznego Fundacji „Nauka i Wiedza”. Oczywiście upłynie kilka lat, zanim będziemy mieli wszystkie klasy (to znaczy od klasy pierwszej do klasy ósmej), ale już od września 2017 rozpoczynają u nas naukę siódmoklasiści - czyli uczniowie w wieku odpowiadającym dawnej pierwszej klasie gimnazjum.

Ponieważ od 1992 roku prowadzimy też Liceum Ogólnokształcące Niepubliczne Nr 40, potrafimy również bardzo dobrze przygotować młodego człowieka do nauki na tym wyższym etapie kształcenia, aby po ukończeniu klasy ósmej przejście do szkoły średniej nie okazało się dla ucznia, uniemożliwiającym osiąganie dalszych sukcesów, szokiem.

Dla kandydatów do SP

zobacz więcej

Statut Szkoły Podstawowej 
zobacz więcej 

JAKIE PROFILE PREFERUJEMY?


Nie faworyzujemy żadnego bloku przedmiotów kosztem innych, więc nie jesteśmy szkołą tylko dla humanistów, czy też tylko dla matematyków. Szkoła podstawowa to czas na zdobywanie wiedzy i umiejętności z wielu różnorodnych dziedzin oraz na rozbudzanie pasji poznawania świata w całej jego złożoności. Dzięki temu, kiedy uczeń znajdzie się w liceum, gdzie w pewnym momencie oczekiwać się będzie od niego wyboru profilu, nie tylko nie będzie miał zamkniętej żadnej z dróg, ale też dokona w pełni świadomego i pogłębionego wyboru.

A JEŚLI KTOŚ CZYMŚ SIĘ SZCZEGÓLNIE INTERESUJE ALBO SZUKA SWOJEJ PASJI?


Poza tradycyjnymi lekcjami oferujemy całą gamę zajęć dodatkowych. Osoby, które chciałyby przekonać się, jak bardzo te zajęcia są bogate i różnorodne, zachęcamy do zajrzenia na naszej stronie WWW do zakładek: Po godzinach, Sport, Wycieczki, Filmy, a w szczególności: DZIEJE SIĘ/DZIAŁO SIĘ.

Nasze „działania pozalekcyjne” to np.:

Kółka zainteresowań i bloki przedmiotowe

To cykliczne – najczęściej cotygodniowe – spotkania pogłębiające wiedzę i rozwijające umiejętności z różnych dziedzin, np. warsztaty modelarskie, kółko rysunkowe, klub filmowy, programowanie komputerów, eksperymenty chemiczne i fizyczne, działania teatralne i wiele, wiele, wiele innych.

Projekty naukowe lub artystyczne

To z kolei - trwające od jednego do góra trzech miesięcy - cykle działań, których celem jest realizacja konkretnego zadania – przygotowanie wystawy (np. historycznej), zbudowanie urządzeń (np. modeli rakiet, samolotów, balonów, replik machin oblężniczych itp.), realizacja przedstawienia, czy też nakręcenie filmu.

Dni tematyczne

Od czasu do czasu przychodzi dzień, kiedy cała szkoła dostaje się we władanie jednej „katedry przedmiotowej”, która organizuje zajęcia, wykłady i gry związane z konkretną dziedziną. Są to np. Dzień kultur krajów europejskich, Szkolne Igrzyska Olimpijskie, Dzień Ziemi itp.

Wycieczki edukacyjne

Ponieważ naszym zdaniem szkoła to miejsce, gdzie cały czas czegoś się uczymy, nie jesteśmy wielbicielami spacerów bez celu lub wizyt w kinie na najnowszym: „Zabili go i uciekł”, dlatego nasze wycieczki to połączenie rozrywki i rekreacji z edukacją. Jeśli „ruszamy w miasto” to po to, aby na przykład odwiedzić miejsca, gdzie swoje przygody przeżywali bohaterowie „Kamieni na szaniec” albo aby zorganizować nawiązującą do oświecenia grę w Łazienkach Królewskich. Wyjazdy w różne regiony Polski i Europy mają formę objazdów naukowych, po których styl gotycki, las mieszany czy powstanie styczniowe kojarzą się uczniom z realnymi ciekawymi miejscami i obiektami, a nie tylko z suchymi tekstami i obrazkami w podręczniku.

JAK UCZYMY SIĘ UCZYĆ?


Wierzymy głęboko, że jedną z najważniejszych cech spośród tych, jakie powinien mieć młody człowiek, jest umiejętność efektywnego przyswajania wiedzy. Z tego powodu nasi uczniowie uczestniczą w zajęciach z efektywnej nauki, technik pamięciowych oraz szybkiego czytania, które są integralną częścią procesu dydaktycznego w naszej szkole.

JAK PRZYGOTOWUJEMY DO TESTÓW?


W naszej szkole prowadzimy specjalny program przygotowań do egzaminów i testów kompetencji, co pozwala naszym uczniom wykorzystać w trakcie egzaminów zewnętrznych maksimum swojego potencjału, dzięki czemu ich wyniki każdego roku znacznie przewyższają średni poziom uzyskiwany w innych szkołach. Jednocześnie nie popadamy w „chorobę testomanii”. Pamiętamy, że przygotowanie do egzaminów to – owszem ważny – ale nie najważniejszy element. Wiemy, że czas płynie szybko. Już niedługo nasz ósmoklasista stanie się licealistą, studentem, młodym pracownikiem, musimy więc przyzwyczaić go do radzenia sobie z nowymi wyzwaniami i do systematycznego, samodzielnego doskonalenia się.

JAK UCZYMY JĘZYKÓW OBCYCH?


Znajomość języków obcych to w dzisiejszym świecie często jeden z najważniejszych warunków sukcesu, więc do tego elementu kształcenia przywiązujemy wyjątkowo dużą wagę. Oferta naszej szkoły ma charakter zupełnie wyjątkowy, gdyż zapewniamy naszym uczniom możliwość nauki bardzo wielu języków; nie tylko angielskiego (w małych grupach na różnym poziomie), ale też do wyboru: niemieckiego, francuskiego, włoskiego, rosyjskiego lub hiszpańskiego. Obowiązkowo każdy uczy się dwóch języków, natomiast dodatkowo – bez żadnych opłat – może uczęszczać na zajęcia z trzeciego, a jeśli da radę, nawet i czwartego języka. Zainteresowani uczniowie mają też w naszej szkole możliwość przystąpienia do egzaminów organizowanych przez British Council.

JAK WYCHOWUJEMY?


Praca z klasami

Wszystkie klasy to niewielkie, kameralne grupy (12-18 osób), które pozwalają nauczycielom indywidualizować pracę z uczniem, dostosowywać metody oraz tempo do potrzeb i wymagań każdego z podopiecznych. Na każdym etapie kształcenia zapewniamy uczniom i ich rodzicom pomoc pedagogiczną, służymy naszym doświadczeniem i wiedzą. Naszą pracę opieramy na takich wartościach jak przeżywanie, doświadczanie, rozwój kreatywności. Uczymy zarówno samodzielności, jak i pracy w grupie; kładziemy nacisk na rozwój umiejętności społecznych, które w przyszłości pozwolą naszym absolwentom z powodzeniem funkcjonować w dorosłym życiu.

Warsztaty integracyjne

Uczniowie rozpoczynający naukę uczestniczą w specjalnych warsztatach integracyjnych, w trakcie których uczą się okazywać sobie szacunek, dbać o ład i porządek, angażować się w prace dla dobra wspólnego, samodzielnie realizować różne zadania. Dowiadują się, jakie panują w naszej szkole zasady, w jaki sposób rozwiązujemy spory, jakie formy grzecznościowe uznajemy za właściwe.

Pedagog szkolny

Dojrzewanie młodego człowieka to okres, kiedy pedagogiczna pomoc bywa czasem niezbędna, pomaga uniknąć wielu potencjalnych zagrożeń. Choć nasi nauczyciele to doświadczeni profesjonaliści, chętnie służący rodzicom radą i niezbędną pomocą, oferujemy także specjalistyczną opieką pedagogiczną. W naszej szkole nie tylko dyżuruje, ale tez prowadzi z uczniami wiele zajęć pedagog, który w razie potrzeby przygotowuje specjalne indywidualne programy działań, mające na celu bezpieczną interwencję w przypadku ewentualnych zagrożeń, czy problemów w nauce.

JAK WSPÓŁPRACUJEMY Z RODZICAMI?


Kontakt ze szkołą

Zależy nam na maksymalnym ułatwieniu rodzicom kontaktu ze szkołą. Służą temu organizowane regularnie tzw. dni otwarte, na których indywidualnie można porozmawiać z każdym nauczycielem o postępach dziecka. Nie znaczy to, że kiedy „coś się dzieje”, trzeba czekać do zebrania. Wychowawcy i nauczyciele przedmiotowi, jeśli tylko zachodzi taka potrzeba, docierają natychmiast do rodzica za pomocą telefonu lub poczty elektronicznej. Oczywiście działa to też w drugą stronę – chcący skontaktować się ze szkołą mama lub tata nie są „natrętnymi petentami”, lecz zawsze mile widzianymi współgospodarzami, z którymi aktywnie współpracujemy.

Dziennik internetowy

Dodatkowo dla wygody rodziców działa Dziennik internetowy, w który na bieżąco wpisywane są nieobecności ucznia oraz oceny ze sprawdzianów, kartkówek i odpowiedzi. Nauczyciele umieszczają tam także informacje o zadanych pracach domowych, terminach klasówek itp.

A CO ZE SPORTEM?


Wychowanie fizyczne

Zajęcia wychowania fizycznego odbywają się w najnowocześniejszej hali sportowo-widowiskowej na Ursynowie – „Arenie Ursynów”. Nasi uczniowie mogą korzystać zarówno z boisk do gier zespołowych (siatkówka, piłka nożna, koszykówka), jak i siłowni, sali do aerobiku, kręgielni i kortów tenisowych. Pozwala to nauczycielom wychowania fizycznego na realizację programu ciekawych urozmaiconych i efektywnych zajęć. Do naszej dyspozycji pozostaje także bogate zaplecze sanitarne obiektu (szatnie, szafki, natryski itd.).

Dni sportu

Co najmniej raz w semestrze organizujemy Szkolne Igrzyska Olimpijskie, podczas których przez cały dzień młodzież bierze udział w serii indywidualnych i zespołowych konkurencji. Dodatkowego smaku dodają imprezie nauczyciele, którzy nie pełnią tylko roli asystentów, ale biorą aktywny udział w zawodach, ścigając się, czy też rozgrywając zacięte mecze siatkarskie, koszykarskie albo piłkarskie ze swoimi wychowankami.

Dodaj do swoich materiałów