Strefy klimatyczne

Klimat umiarkowany na półkuli północnej jest nieco cieplejszy i bardziej zróżnicowany niż na półkuli południowej.

 • Strefa klimatów okołobiegunowych.

  Średnia roczna temperatura wynosi poniżej 0°C, a w najcieplejszym miesiącu nie przekracza 10°C. Całoroczne opady (głównie śnieżne) z przewagą letnich nie przekraczają 500 mm. Rozkład temperatur oraz czas trwania dni i nocy polarnych wyznaczają układ pór roku. W polarnej odmianie klimatu okołobiegunowego temperatura najcieplejszego miesiąca nie przekracza 0°C. Zanotowano tu najniższe temperatury na Ziemi dochodzące do -90°C (patrz->temperatura powietrza na Ziemi).


 • Strefa klimatyczna Średnia roczna temperatura powietrza Temperatura najchłodniejszego miesiąca
  równikowa powyżej 20°C powyżej 20°C
  zwrotnikowa powyżej 10°C od ok. 10°C do powyżej 20°C
  podzwrotnikowa 10-20°C od poniżej 0°C do powyżej 10°C
  umiarkowana 0-10°C od powyżej 0°C do poniżej -20°C
  okołobiegunowa poniżej 0°C poniżej 0°C (do poniżej -50°C)
  Zróżnicowanie temperatury powietrza w strefach klimatycznych  Temperatury lipca na świecie


  Temperatury stycznia na świecie  W każdej ze stref klimatycznych istnieją różne typy klimatu:

  • klimaty wilgotne i suche w zależności od rocznej sumy opadów;
  • klimaty morskie, przejściowe i kontynentalne w zależności od oddalenia od morza i rocznej temperatury;
  • klimaty górskie;
  • klimaty monsunowe.

  Dodaj do swoich materiałów
  Morze możliwości
  na edukator.pl
  Narzędzia, zasoby, komunikacja, współpraca. Zarejestruj się. Twórz, gromadź zasoby i dziel się nimi.
  Morze możliwości na edukator.pl