+ Pokaż spis treści

Stefan Batory

Stefan Batory


(1575 - 1586)


      Wybrany królem Polski w podwójnej elekcji 1575 roku (kontrkandydatem był Maksymilian II Habsburg) objął władzę jako małżonek siostry Zygmunta Augusta, Anny Jagiellonki (warunek elekcji). Znaczącą rolę w polityce państwowej, w dobie panującego Stefana Batorego, odgrywał wybitny maż stanu - Jan Zamoyski. Król starał się sprawować rządy silnej ręki (sprawa Zborowskich, konflikt z Gdańskiem). W roku 1578 doszło do reformy sądownictwa, powołano Trybunał Koronny. W tymże samym roku utworzono tzw. piechotę wybraniecką. W dziedzinie polityki zagranicznej główne sukcesy Stefan Batory odniósł w wojnie z Rosją o Inflanty (Połock, Wielkie Łuki, Psków - to najważniejsze epizody tej wojny). Korzystny dla Rzeczypospolitej pokój zawarto w Jamie Zapolskim (1582)