+ Pokaż spis treści

Kalendarium

Starożytność - kalendarium


HISTORIA I KULTURA PIŚMIENNICTWO
1850 p.n.e. - przybycie Abrahama do Kanaan
1700 p.n.e. - Żydzi przybywają do Egiptu

1250 p.n.e. - exodus Żydów z Egiptu
1200 p.n.e. - upadek Troi
            początek rządów Sędziów
1100 p.n.e. - czasy Samsona
1050 p.n.e. - Izrael monarchią
1010-970 p.n.e. - rządy Dawida
970-931 p.n.e. - rządy Salomona
932 p.n.e. - podział królestwa Izraela
776 p.n.e. - pierwsza Olimpiada
753 p.n.e. - założenie Rzymu586-538 p.n.e. - niewola babilońska
VI w. p.n.e. - działalność filozofów jońskich
490pne - bitwa pod Maratonem
V w. p.n.e. - złoty okres kultury greckiej338 p.n.e. - bitwa pod Cheroneą
336-323 p.n.e. - panowanie Aleksandra
            Macedońskiego
218-201 p.n.e. - druga wojna punicka
71 p.n.e. - śmierć Spartakusa
44 p.n.e. - śmierć Juliusza Cezara
8-4 p.n.e. - narodziny Jezusa
54-62 - rządy Nerona


380 - chrześcijaństwo religią państwową
395 - podział Cesarstwa na wschodnie i zachodnie
476 - upadek cesarstwa zachodniego
ok. XVIII w. p.n.e. - babiloński epos o Gilgameszu

ok. XIII w. p.n.e. - najstarsze fragmenty BibliiIX-VIII w. p.n.e. - "Iliada" Homera
VIII w. p.n.e. - "Odyseja" Homera
VIII-VI w. p.n.e. - psalmy i pisma proroków
VII w. p.n.e. - "Teogonia" Hezjoda
            twórczość Safony i Tyrtajosa

VI w. p.n.e. - twórczość Ezopa i Anakreonta

V w. p.n.e. - ostateczne uformowanie się
            Ksiąg Mojżeszowych
            najważniejsze fragmenty Księgi Hioba
            tragedie greckie
            pisma Platona i Arystotelesa
III w. p.n.e. - Księga KoheletaI w. p.n.e. "Pieśń nad Pieśniami"

I w. - księgi Nowego Testamentu
96 - Apokalipsa św. Jana
121-180 - życie Marka Aureliusza