+ Pokaż spis treści

Stan polskiego rolnictwa

Użytkowanie ziemi w Polsce


Formy użytkowania gruntów:

 • użytki rolne - czyli obszary wykorzystywane rolniczo
 • lasy i zadrzewienia
 • pozostałe czyli użytki wodne, tereny osiedlowe i komunikacyjne oraz nieużytki.


Największy udział użytków rolnych
 mają województwa środkowo-zachodniej, środkowej i środkowo-wschodniej Polski:

 

 • Województwo Łódzkie (ze względu na chłonny rynek zbytu - aglomeracja łódzka)
 • Województwo Lubelskie (ze względu na bardzo dobre warunki naturalne)
 • Województwo Mazowieckie (ze względu na chłonny rynek zbytu - aglomeracja warszawska)
 • Województwo Wielkopolskie (ze względu na nowoczesny rozwój rolnictwa towarowego)


Użytki rolne obejmują:

 • grunty orne - 77%
 • łąki - 13%
 • pastwiska - 8%
 • sady - 2%