Środowisko przyrodnicze


Co to jest środowisko?


Są to wszystkie elementy przyrody, które oddziałują i wpływają na siebie.

Elementy te można podzielić na dwie grupy:

ożywione

i

nieożywione.

Do pierwszej grupy zaliczamy wszystkie istoty żywe - bakterie, pierwotniaki, grzyby, rośliny i zwierzęta, czyli organizmy żyjące na Ziemi.
Do drugiej grupy należą m.in. skały, woda, powietrze, światło słoneczne i temperatura.
Wszystkie elementy środowiska są ze sobą mocne powiązane i uzależnione jedne od drugich; rośliny potrzebują światła do odżywiania, zwierzęta odżywiają się roślinami, bakterie pasożytują na zwierzętach ... itd.

Istnieją dwa rodzaje środowisk:

lądowe

i

wodne.

Warunki panujące w nich są krańcowo odmienne.
Środowisko wodne to oceany, morza, jeziora, rzeki itd.
Do środowisk lądowych należą m.in. góry, lasy, łąki, a także pola uprawne.
Środowisko i żyjące w nim organizmy stanowią jedność. Każda istota jest przystosowana do określonych warunków. To przystosowanie jest rodzajem silnego uzależnienia. Na przykład zwierzęta żyjące na pustyni, nie są w stanie przeżyć w warunkach arktycznych, a organizmy wodne wyjęte na ląd, na pewno zginą.

 

Rafa
 

 

Dodaj do swoich materiałów
Morze możliwości
na edukator.pl
Narzędzia, zasoby, komunikacja, współpraca. Zarejestruj się. Twórz, gromadź zasoby i dziel się nimi.
Morze możliwości na edukator.pl