+ Pokaż spis treści

Spotkanie z J. Lichocką

Rok szkolny 2012/13
[-]

"Rozmowy kontrolowane" z red. Joanną Lichocką


13 maja 2013 nasza szkolna redakcja „Inicjatywy” gościła na swoich kolejnych publicznych „Rozmowach kontrolowanych” red. Joannę Lichocką, zastępcę redaktora naczelnego „Gazety Polskiej Codziennie” oraz  autorkę filmów dokumentalnych: "Mgła", "Pogarda", "Przebudzenie" i "Prezydent".


Właśnie od fragmentów tego ostatniego obrazu, przypominających działalność opozycyjną śp. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego w czasach PRL, zaczęło się spotkanie. Stanowiło to punkt wyjścia do dyskusji na temat Solidarności i jej roli w tamtych oraz w obecnych czasach. Następnie redaktorzy „Inicjatyw” – Hubert Szul i Jakub Karczewski – poprosili panią redaktor,  podobnie jak każdego z wcześniejszych tegorocznych gości, o wyrażenie opinii na temat debaty publicznej w Polsce AD 2013. Skupiono się oczywiście na mediach, pytano, czy istnieją w Polsce media obiektywne i z czego wynika postępująca ich tabloidyzacja.


W dalszej części wywiązała się dyskusja na temat bieżącej polityki, zastanawiano się, z czego wynikają obecne problemy obozu rządzącego i jak mogą się one skończyć.


Nie unikano także kwestii związanych z katastrofą smoleńską (w tej części dyskusji najaktywniejsza była publiczność!). Na końcu pojawiły się kwestie światopoglądowe –stosunek do związków partnerskich oraz kary śmierci.