+ Pokaż spis treści

Spektrum ciała doskonale czarnego

Spektrum ciała doskonale czarnego
Pełny ekran
 
 zapisz
  

Jak ma się widmo promieniowania termicznego Słońca do światła widzialnego? Dowiedz się więcej o widmach ciał traktowanych jako doskonale czarne, takich jak Słońce, żarówka, piekarnik czy Ziemia. Reguluj temperaturę, żeby zobaczyć jaki ma wpływ na rozkład natężenia w widmie. Zobacz długość fali (kolor), której odpowiada maksymalne natężenie (maksimum krzywej spektralnej).

PhET Interactive Simulations, University of Colorado Boulder, https://phet.colorado.edu

Na licencji CC BY 4.0