+ Pokaż spis treści

Socrative

Socrative


Angażuj klasę za pomocą dowolnego urządzenia z przeglądarką internetową.


Socrative pomaga nauczycielom angażować i oceniać klasę, w serii ćwiczeń i gier edukacyjnych, przy pomocy laptopów, smartfonów i tabletów. Działa na każdym urządzeniu, które ma połączenie z Internetem. Uczniowie mogą zadawać pytania i mogą odpowiadać, anonimowo lub nie, w zależności od tego,  jak chcemy korzystać z usługi.


Nauczyciel loguje się przez swoje urządzenie i wybiera działania, kontrolujące przepływ pytań i gier. Uczniowie po prostu logują się za pomocą swoich urządzeń.

 Socrative w tle śledzi osiągnięcia uczniów, dostarczając dane wczasie rzeczywistym. Odpowiedzi uczniów są wizualnie reprezentowane przy quizach wielokrotnego wyboru, prawda / fałsz i pytaniach krótkich odpowiedzi. Nauczyciel może przeglądać raporty on-line, w postaci arkusza kalkulacyjnego Google lub wysłanego mailem pliku Excel.