+ Pokaż spis treści

SMARTGRAPHS

SmartGraphs


Oprogramowanie SmartGraphs ma pomóc uczniom zapoznać się z zagadnieniami dotyczącymi wykresów. Interaktywne ćwiczenia uczą prawidłowej interpretacji wykresu i pozwalają zrozumieć i przezwyciężyć typowe problemy.

 

SmartGraphs działa bezpośrednio w przeglądarce internetowej (zarówno same ćwiczenia, jak i system tworzenia treści). Jest darmowe i nie wymaga pobierania lub instalowania czegokolwiek (z wyjątkiem Java, która jest potrzebna na komputerze użytkownika, tylko, jeśli chcemy uruchomić ćwiczenie używające sensora Vernier GoMotion!).


System tworzenia pozwala każdemu utworzyć nowe ćwiczenie SmartGraphs (lub przerobić istniejące) o dowolnej liczbie stron. Tworzenie ćwiczenia wymaga jedynie wypełnienia formularzy internetowych, które określają m.in. tekst, który powinien pojawić się na każdej stronie, wykresy, które powinny być wyświetlane, gdy uczeń prowadzi działalność, pytania, które należy zadać, poprawne odpowiedzi na te pytania i wskazówki, które pojawiają się w przypadku gdy uczeń udziela błędnej odpowiedzi. Udostępniamy gotowe ćwiczenie podając uczniom jego adres URL.

 

SmartGraphs Przegląd


SmartGraphs to obiekty cyfrowe, które "wiedzą" o sobie i dostarczają uczniom schematu pomagającego dowiedzieć się czegoś o wykresach i pojęciach których zależności przedstawiają. Ćwiczenie SmartGraphs składa się z serii stron, które prezentują każdemu uczniowi informacje i dane o sytuacji, a następnie zawierają polecenie aby wchodzić w interakcje z materiałem, odpowiadając na pytania lub dokonując prognoz. Gdy uczeń wypełni każde pytanie lub zadanie, uzyskuje informację zwrotną wzmacniającą poprawne odpowiedzi i naprowadzenie na schemat rozumowania, gdy odpowiedzi są nieprawidłowe. Gdy uczeń kończy działania na stronie, uzyskuje pozwolenie, aby przejść do następnej i kontynuować badania dotyczące danej koncepcji.


Udostępnianie Ćwiczeń

Ćwiczenia SmartGraphs można uruchomić w przeglądarce sieci Web. Mogą być udostępniane uczniom poprzez dostarczenie adresu URL, do tej działalności SmartGraphs, którą chcesz żeby wypełnili. Autorzy mogą określać tworzone materiały jako publiczne lub prywatne. Udostępnienie URL pozwala innym na korzystanie z nich, niezależnie od tego, czy są publiczne czy prywatne. Różnica polega na tym, że ludzie, którzy tylko przeglądają lub przeszukują stronę utworzonych ćwiczeń smartgraphs zobaczą tylko (a) ich własne materiały i (b) materiały oznaczone przez innych autorów jako publiczne. Oznacz materiał jako publiczny tylko wtedy, gdy uważasz, że jest wysokiej jakości i będzie interesujący także dla innych ludzi, oprócz Twoich uczniów i bliskich współpracowników (do których można wysłać adres URL, nawet jeśli jest to materiał prywatny).


Ćwiczenia SmartGraphs mają wiele dostępnych funkcji:
 

  • wprowadzenie uczniów w ważne zagadnienia,
  • stawianie pytań dotyczących tych zagadnień,
  • naprowadzanie uczniów na poprawne odpowiedzi,
  • udzielanie uczniom, którzy utkną, różnych wskazówek.


Ćwiczenie SmartGraphs, stworzone specjalnie w celu pokazania wszystkich funkcji, jakie ma do dyspozycji autor, można obejrzeć tu: Demo Tworzenia Treści.

Ćwiczenia (PL)


Demo tworzenia treści  
Rozpad promieniotwórczy  
     

Pierwsze kroki z kontem


SmartGraphs pozwala autorom uruchomić lub edytować istniejące materiały, lub tworzyć nowe, wszystko w ramach interfejsu internetowego SmartGraphs. Nie musisz się logować, aby zobaczyć lub uruchomić ćwiczenia. Jednakże, w celu modyfikacji istniejących ćwiczeń SmartGraphs lub utworzenia nowych, należy zarejestrować się aby założyć konto w http://smartgraphs-authoring.concord.org/


 

Otrzymasz wiadomość e-mail, gdy Twoje konto zostanie utworzone, wraz z instrukcjami, jak zakończyć proces rejestracji i aktywować konto. Upewnij się, że podajesz adres e-mail, do którego możesz uzyskać dostęp później, gdy będzie trzeba otworzyć mail zwrotny, pozwalający zakończyć proces rejestracji, przed uzyskaniem dostępu do oprogramowania do tworzenia treści. Po aktywacji konta, musisz zgodzić się na używanie tylko tych obrazów i tekstów, do których masz prawo do korzystania, oraz, że materiały tworzone mogą być udostępniane swobodnie do użytku niekomercyjnego (na licencji Creative Commons).

Tagi: smartgraphs