+ Pokaż spis treści

Składanie ruchów falowych

Składanie ruchów falowych


cdc1

Program pozwala obserwować wynik nakładania się dwóch poprzecznych fal harmonicznych. W programie można zmieniać stosunek amplitud interferujących fal oraz ich różnicę faz. Dobierając te parametry, możemy prześledzić, jakie warunki muszą być spełnione np. dla maksymalnego wzmocnienia lub całkowitego wygaszenia się fal. Oprócz interferencji w przestrzeni (dodawanie fal o tej samej częstości) możemy prześledzić przypadek interferencji w czasie. Pojawia się ona, gdy przez dany punkt w przestrzeni przebiegają w tym samym kierunku fale o trochę różnych częstotliwościach, co możemy zrealizować w programie, zmieniając stosunek częstotliwości. Mamy wówczas do czynienia z modulacją amplitudy AM. Dla fal dźwiękowych AM przejawia się jako zmiana głośności nazywana dudnieniami. Wreszcie możemy zaobserwować wynik nakładania się dwóch identycznych fal poruszających się w przeciwnych kierunkach (np. fala padająca i odbita). Otrzymana fala wypadkowa nazywana jest falą stojącą i charakteryzuje się tym, że amplitudy drgań poszczególnych punktów ośrodka zależą od ich położeń. W programie możemy obserwować fale składowe, falę wypadkową lub wszystkie te fale.  
 

Źródło:http://open.agh.edu.pl/course/view.php?id=100

Autor: Zbigniew Kąkol, jest profesorem fizyki na Wydziale Fizyki i Informatyki Stosowanej Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie.

Więcej o samych zjawiskach fizycznych można dowiedzieć się z wykładów z fizyki dostępnych na stronie internetowej http://open.agh.edu.pl, zarówno w formie internetowego kursu on-line "e-Fizyka" (dostęp:http://open.agh.edu.pl/course/view.php?id=18), wzbogaconego prostymi animacjami, jak i podręcznika „Fizyka” (dostęp:http://open.agh.edu.pl/course/view.php?id=99) przygotowanego w formacie PDF.