+ Pokaż spis treści

Sketchometry - instrukcja PL

Sketchometry - Instrukcja obsługi


Start


Zaraz po starcie programu, pojawia się widok galerii Sketchometry, z konstrukcjami opracowanymi wcześniej. Tutaj można je organizować i swobodnie przejść do każdej z nich. Przy pierwszym uruchomieniu galeria będzie pusta.


 

Wybór przycisku Ustawienia


Otwiera okno ustawień. Tu możemy m.in. dokonać wyboru języka.

 Przeciągnij i Upuść


Na komputerze osobistym można także bezpośrednio importować pliki w GXT-lub Sketch-Format poprzez Przeciągnij i Upuść.

 Aby to osiągnąć, przeciągnij plik z pulpitu i upuść na środku okna galerii. Natychmiast zostanie wyświetlona miniatura konstrukcji, którą można łatwo otworzyć za pomocą kliknięcia/dotyku lub poprzez wciśnięcie Enter.


Import/Eksport


Masz również możliwość importu/eksportu plików do/z Dropboxa, SkyDrive, UbuntuOne, GoogleDrive lub WebDAV. Wybór przycisku Import otwiera okno, w którym dokonujemy wyboru usługodawcy.

 Po dokonaniu wyboru np.: Połącz z Dropboxem, pojawi się okno, w którym potwierdzamy rozpoczęcie procesu uwierzytelniania.

 Po zezwoleniu pojawi się jeszcze okno informujące o połączeniu.

 Analogicznie postępujemy przy eksportowaniu pliku, wybierając odpowiedni przycisk na miniaturze konstrukcji

 Nowa konstrukcja

Nowa konstrukcja może być tworzona po wybraniu przycisku [+].


Tworzenie konstrukcji


Jesteś teraz w obszarze roboczym Sketchometry. Składa się on z paska narzędzi i faktycznego obszaru roboczego, na którym tworzysz obiekty geometryczne.


Dla bezpieczeństwa, każdy wykonany tu krok można łatwo cofnąć za pomocą przycisków Undo / Redo.


Dla ułatwienia, w okienku narzędziowym, na bieżąco, pojawiają się informacje dotyczące tego, w jaki sposób program interpretuje nasze aktualne gesty/szkice.


Zacznijmy od szkicowania linii prostej: W tym celu przeciągnij myszkę z wciśniętym lewym przyciskiem (lub alternatywnie dotykając palcem) wzdłuż krótkiego fragmentu prostej w dowolnie wybranym kierunku.

 Po uniesieniu palca / zwolnieniu przycisku myszy od razu powinna się pojawić geometrycznie dokładna linia prosta.


Jeśli nie - kliknij na Cofnij aby skasować ostatni krok. Jeśli nie widzisz żeby cokolwiek się działo, oznacza to, że narzędzie rozpoznawania gestów Sketchometry  nie było w stanie prawidłowo odwzorować Twojego pociągnięcia.


W takim przypadku, ewentualnie spróbuj utworzyć najpierw punkt. Aby otrzymać punkt wystarczy krótkie kliknięcie/dotknięcie w obszarze roboczym. Następne kliknięcie/dotknięcie tworzy kolejny punkt.

 Teraz, palcem (lub myszą z wciśniętym przyciskiem) spróbuj narysować linię przechodzącą przez te punkty.

 Po zwolnieniu przycisku / uniesieniu palca, pojawi się prosta zawierająca te dwa punkty.


W ten sam sposób można zbudować półproste i odcinki, bezpośrednio zaczynając lub kończąc swój szkic linii na punkcie. Na początku wydaje się to trochę trudne, ponieważ aktywny jest łączny tryb przeciągnij/zbuduj, który pozwala jednocześnie na tworzenie i przeciąganie obiektów. Wtedy może łatwo się zdarzyć, że przez pomyłkę przeciągniemy istniejący punkt, zamiast włączyć go do szkicu, przy próbie sporządzenia półprostej lub odcinka. Aby to zmienić, masz dwie możliwości: trzeba zacząć szkic, mniej więcej na szerokość palca przed punktem, który ma być włączony

 


 

lub przełączyć na tryb tylko do konstrukcji:

 W przeciwnym przypadku, gdy chcesz wyłączyć funkcję konstrukcji i zostawić tylko przeciągnie, ustawienie przycisków musi być następujące:

 Obsługiwane Gesty i Szkice


Gdy tylko rozpoczniemy szkic, pod palcem / kursorem myszy pojawia się krzywa w szarym kolorze, obrazująca nasze konstrukcyjne działania. Ponadto w polu statusu jest wyświetlana nazwa gestu, który jest aktualnie rozpoznawany przez silnik - więc można natychmiast zdecydować, czy szkic został prawidłowo sklasyfikowany i kiedy można zatrzymać pociągnięcie.


Mogą być wykonane następujące obiekty geometryczne:

  • Punkt swobodny, punkt przecięcia, punkt na krzywej
  • Okrąg, trójkąt, czworokąt
  • Prosta, półprosta, odcinek
  • Równoległa, styczna
  • Punkt środkowy, symetralna
  • Dwusieczna, prostopadła
  • Kąt i wycinki koła


Każdy z tych obiektów może być utworzony przez wykonanie wyróżnionego szkicu, który można znaleźć w dołączonej tabeli. Dla niektórych obiektów istnieje nawet kilka predefiniowanych szkiców.


Podczas wykonywania szkicu możliwe jest zebranie istniejących już punktów i linii, po kliknięciu ich na projekcie krzywej. Będą one wtedy automatycznie zintegrowane z obiektem geometrycznym, który Twój szkic zamierza stworzyć.


Narzędzia i Działania


Poza możliwością stworzenia konstrukcji opartych na szkicach, kilka specjalnych elementów (takich jak: wykresy funkcji, wielokąty, teksty lub wycinki kół i obszary kątów) wciąż możemy wykonanać w tradycyjny sposób, za pomocą przycisków narzędziowych.

Po kliknięciu przycisku otworzy się okno pokazujące dostępne opcje. 

 Częste czynności, takie jak ukrywanie lub usunięcie obiektów na planie, są dostępne za pośrednictwem przycisków akcji, które pozwalają osiągnąć odpowiednie zadania w sposób szybki i nieskomplikowany.

 Własności obiektu


Po stworzeniu pierwszych elementów geometrycznych, gdy konstrukcja staje się bardziej dynamiczna, często pojawia się chęć zmiany optycznej prezentacji elementów na planie.


Klikając na prawy przycisk myszy lub przycisk Opcje, możemy szybko tę zmianę urzeczywistnić.

 


[kliknij obrazek, żeby powiększyć]


Tu możemy również usunąć z obszaru roboczego wszystkie obiekty lub tylko ślady krzywych. Jeśli chcesz przenieść okienko podglądu lub wyświetlić osie współrzędnych i siatkę, można to osiągnąć za pomocą kliknięcia odpowiedniego przycisku w menu.


Menu pokazuje właściwości ostatnio skonstruowanego elementu. Jeśli chcesz zmienić właściwości innego elementu należy go wybrać oddzielnie, najeżdżając na niego kursorem i klikając prawy przycisk myszki lub kliknąć Opcje, a następnie obiekt.

 


[kliknij obrazek, żeby powiększyć]


Jeśli chcesz wybrać ukryte elementy, można tymczasowo uwidocznić je klikając na przycisk z symbolem oka.

Ładowanie i zapisywanie


Wreszcie, jeśli chcesz zapisać Konstrukcję, trzeba tylko przejść do widoku galerii, co można osiągnąć, klikając na przycisk Gallery.


Po powrocie do galerii zobaczymy miniaturę opracowanej konstrukcji, a po kliknięciu na polu identyfikatora możemy przypisać jej odpowiednią nazwę.

 


Obsługiwane gesty


     
Punkt   Przesuwa punkt    Punkt przecięcia    Przesuwa figurę 
             
     
Przesuwa figurę   Przesuwa figurę   Prosta   Odcinek
             
     
 Półprosta   Okrąg   Okrąg   Wycinek
             
     
Przesuwa prostą   Obraca prostą   Kopiuje długość   Przesuwa okrąg
             
     
Zmienia promień   Kopiuje promień   Prostopadła   Równoległa
             
     
Punkt środkowy   Dwusieczna   Symetria osiowa   Styczna
             
     
Trójkąt   Czworokąt   Wielokąt   Przesuwa tablicę
             
           
Zmienia skalę