Aplety:
Zbuduj ułamek
Zbuduj ułamek
Buduj ułamki z kształtów i liczb, aby zarobić gwiazdki w tej grze ułamków lub odkrywaj ich własności w laboratorium ułamków. Zmierz się na dowolnym poziomie jaki wybierzesz. Postaraj się zebrać mnóstwo gwiazd! PhET Interactive Simulations, University of Colorado Boulder, https://phet.colorado.edu Na licencji CC BY 4.0
Ułamki: liczby mieszane
Ułamki: liczby mieszane
Poznaj ułamki przy częstowaniu się 1/3 tortu czekoladowego i popijaniu 1/2 szklanki wody! Twórz własne ułamki za pomocą zabawnych, interaktywnych obiektów. Dopasuj kształty i liczby żeby zdobyć gwiazdki w grze ułamków. Zmierz się na dowolnym poziomie jaki wybierzesz. Postaraj się zebrać mnóstwo gwiazd! PhET Interactive Simulations, University of Colorado Boulder, https://phet.colorado.edu Na licencji CC BY 4.0
Prawa Keplera
Prawa Keplera
Interaktywna symulacja ruchu planet, obrazująca pierwsze i drugie prawo Keplera. (Uwaga: obsługa tylko przeglądarki Chrome i Edge) Michael Fowler na licencji CC BY-SA 3.0 Źródło: http://galileoandeinstein.physics.virginia.edu/more_stuff/Applets/home.html
Generator Van de Graaffa
Generator Van de Graaffa
Schemat działania i animacje dotyczące generatora Van de Graaffa. Źródło; https://www.vascak.cz/physicsanimations.php?l=pl
Cykl Carnota
Cykl Carnota
Animacja przedstawiająca cykl pracy silnika Carnota. Michael Fowler na licencji CC BY-SA 3.0 Źródło: http://galileoandeinstein.physics.virginia.edu/more_stuff/Applets/home.html
II zasada dynamiki Newtona (html5)
II zasada dynamiki Newtona (html5)
Interaktywny aplet html5 pozwalający przeanalizować II zasadę dynamiki Newtona
Masy na sprężynach - podstawy
Masy na sprężynach - podstawy
Wieszaj masy na sprężynach i badaj odkształcenia sprężyn i oscylacje mas. Porównaj dwa układy masa-sprężyna i eksperymentuj ze stałą sprężystości. Przenoś laboratorium na różne planety, spowolnij czas i obserwuj prędkość i przyspieszenie w trakcie oscylacji. PhET Interactive Simulations, University of Colorado Boulder, https://phet.colorado.edu Na licencji CC BY 4.0
Ułamki: równość
Ułamki: równość
Twórz równoważne ułamki o różnych mianownikach. Dopasuj kształty i liczby, aby zdobywać gwiazdki w grze. Podejmij wyzwanie na dowolnym poziomie. Postaraj się zebrać wiele gwiazd! PhET Interactive Simulations, University of Colorado Boulder, https://phet.colorado.edu Na licencji CC BY 4.0
Elementy orbitalne
Elementy orbitalne
Wizualizacja demonstruje parametry, które jednoznacznie definiują orbitę keplerowską danego ciała. Źródło: https://github.com/kriskda/OrbitalElements
Prawo Coulomba
Prawo Coulomba
Wizualizuj siłę elektrostatyczną wzajemnego oddziaływania dwóch ładunków. Obserwuj, jak zmiana znaku i wartości ładunków oraz odległości między nimi wpływa na siłę elektrostatyczną. PhET Interactive Simulations, University of Colorado Boulder, https://phet.colorado.edu Na licencji CC BY 4.0
Rezonans (html5)
Rezonans (html5)
Symulacja klasycznego doświadczenia z powstawaniem fal stojących w rurze. Rezonans akustyczny
Współrzędne geograficzne (html5)
Współrzędne geograficzne (html5)
Interaktywny aplet html5- Współrzędne geograficzne
Kwasowość i zasadowość roztworów (html5)
Kwasowość i zasadowość roztworów (html5)
Czym różnią się silne i słabe kwasy. Użyj narzędzi laboratoryjnych na komputerze, aby się dowiedzieć! Zanurz papierek uniwersalny lub sondę w roztworze żeby zmierzyć pH lub umieść w nim elektrody w celu pomiaru przewodności. Następnie zobacz, jak stężenie wpływa na pH. Czy słaby roztwór kwasu ma taki sam odczyn pH jak silny? PhET Interactive Simulations, University of Colorado Boulder, https://phet.colorado.edu Na licencji CC BY 4.0
Prawo Beera (html5)
Prawo Beera (html5)
Im grubsze szkło, im większe stężenie, tym mniej światła, które przechodzi. Stwórz kolorowe roztwory o różnym stężeniu i zbadaj, za pomocą wirtualnego spektrofotometru, ile światła pochłaniają, a ile przepuszczają! PhET Interactive Simulations, University of Colorado Boulder, https://phet.colorado.edu Na licencji CC BY 4.0
Układ Słoneczny (html5)
Układ Słoneczny (html5)
Animacja ruchu planet
Gwiazda w pudełku (html5)
Gwiazda w pudełku (html5)
Symulacja zachowań gwiazd na diagramie Hertzsprunga-Russella
Rodzaje równowagi (html5)
Rodzaje równowagi (html5)
Interaktywna animacja pokazująca różne rodzaje równowagi ciał. Źródło http://www.vascak.cz/?p=2514
Fazy Księżyca (html5)
Fazy Księżyca (html5)
Animacja html5 prezentująca fazy Księżyca
Rzut ukośny
Rzut ukośny
Strzelaj z armaty (lub rzuć piłkę!), aby zobaczyć, jak wysoko i daleko poleci kula lub piłka. Michael Fowler na licencji CC BY-SA 3.0 Źródło: http://galileoandeinstein.physics.virginia.edu/more_stuff/Applets/home.html
Stężenia (html5)
Stężenia (html5)
Zauważ, jak roztwór zmienia kolor gdy dosypujemy chemikalia do wody. Następnie sprawdź stężenie molowe za pomocą miernika koncentracji. Jakie są sposoby zmiany stężenia twojego roztworu? Zmieniaj substancje rozpuszczane, porównaj różne środki chemiczne i dowiedziedz się w jakie stężenie można uzyskać zanim osiągniemy stan nasycenia! PhET Interactive Simulations, University of Colorado Boulder, https://phet.colorado.edu Na licencji CC BY 4.0
Efekt Dopplera (html5)
Efekt Dopplera (html5)
Symulacja pokazuje zjawisko Dopplera dla fal dźwiękowych. Regulowana częstotliwość dźwięku,prędkość źródła i prędkość obserwatora.
Izotopy i masa atomowa (html5)
Izotopy i masa atomowa (html5)
Czy jeden pierwiastek może mieć różną budowę? Jak odróżnić od siebie dwa izotopy? Jakie izotopy są stabilne a jakie nie? Dowiedz się, ile procent danego izotopu istnieje w naturze. PhET Interactive Simulations, University of Colorado Boulder, https://phet.colorado.edu Na licencji CC BY 4.0
Stężenie molowe (html5)
Stężenie molowe (html5)
Co decyduje o stężeniu roztworu? Dowiedz się więcej o relacjach między liczbą moli, objętością, i stężeniem molowym przez zmianę ilości substancji rozpuszczonej i objętości roztworu. Zmieniaj substancję rozpuszczaną dla porównania zachowania się różnych związków chemicznych w wodzie. PhET Interactive Simulations, University of Colorado Boulder, https://phet.colorado.edu Na licencji CC BY 4.0
Dźwięk (html5)
Dźwięk (html5)
Prosty generator fali akustycznej. Regulowana częstotliwość i kształt impulsu.
Skala pH (html5)
Skala pH (html5)
Sprawdź pH substancji, takich jak kawa, ślina, czy mydło w celu ustalenia, czy odczyn jest kwaśny, zasadowy, lub neutralny. Wizualizuj względną liczbę jonów wodorotlenowych i jonów hydroniowych w roztworze. Przełączaj między skalą logarytmiczną i liniową. Zbadaj, czy zmiana objętości lub rozcieńczenie wodą wpływa na pH. Można też przygotować własny płyn! PhET Interactive Simulations, University of Colorado Boulder, https://phet.colorado.edu Na licencji CC BY 4.0
Skala pH - podstawy (html5)
Skala pH - podstawy (html5)
Sprawdź pH substancji, takich jak kawa, ślina, czy mydło, w celu ustalenia, czy odczyn jest kwaśny, zasadowy lub obojętny. Zbadaj, jak zmiana objętości roztworu lub rozcieńczanie wodą wpływa na pH. PhET Interactive Simulations, University of Colorado Boulder, https://phet.colorado.edu Na licencji CC BY 4.0
Bilansowanie Równań Chemicznych (html5)
Bilansowanie Równań Chemicznych (html5)
Skąd wiesz, czy równanie chemiczne jest zbilansowane? Co można zmienić, aby je zbilansować? Zagraj w grę i sprawdź swoje pomysły! PhET Interactive Simulations, University of Colorado Boulder, https://phet.colorado.edu Na licencji CC BY 4.0
Cykl Carnota (html5)
Cykl Carnota (html5)
Animacja html5 - Cykl Carnota
Traf dziesiątkę (html5)
Traf dziesiątkę (html5)
Traf dziesiątkę to świetnie metodycznie opracowana aplikacja - dodawanie i odejmowanie dla najmłodszych. PhET Interactive Simulations, University of Colorado Boulder, https://phet.colorado.edu Na licencji CC BY 4.0
Reagenty - produkty i pozostałości (html5)
Reagenty - produkty i pozostałości (html5)
Stwórz własną kanapkę, a następnie zobacz, jak dużo kanapek można zrobić z różnych ilości składników. Zrób to samo z reakcją chemiczną. Zobacz, jak dużo produktów można uzyskać z różnych ilości reagentów. Zagraj w grę, aby sprawdzić swoją wiedzę na temat reagentów, produktów i pozostałości. Czy jesteś w stanie uzyskać doskonały wynik na każdym poziomie? PhET Interactive Simulations, University of Colorado Boulder, https://phet.colorado.edu Na licencji CC BY 4.0
Centralne pole elektrostatyczne (html5)
Centralne pole elektrostatyczne (html5)
Do opisu pola elektrycznego wprowadzamy dwie wielkości fizyczne: wektor - natężenie pola elektrostatycznego i skalar - potencjał elektryczny. W pobliżu punktowego (kulistego) ładunku elektrycznego linie siła pola elektrycznego są skierowane radialnie do ładunku ujemnego, a od ładunku dodatniego. Punkty stałego potencjału – to powierzchnie ekwipotencjalne – są sferami o środku w punkcie, w którym jest ładunek.
Budujemy atom (html5)
Budujemy atom (html5)
Zbuduj atom z protonów, neutronów i elektronów. Zobacz jak zmienia się masa i ładunek stworzonych atomów. Zgadnij o jaki pierwiastek chodzi i wygraj grę. PhET Interactive Simulations, University of Colorado Boulder, https://phet.colorado.edu Na licencji CC BY 4.0
Kształty cząsteczek (html5)
Kształty cząsteczek (html5)
Poznaj kształty cząsteczek budując je w 3D! W jaki sposób zmienia się kształt cząsteczek o różnej liczbie wiązań i par elektronowych? Sprawdź, dodając pojedyncze, podwójne lub potrójne wiązania i wolne pary do centralnego atomu. Następnie porównaj model VSEPR z rzeczywistymi cząsteczkami! PhET Interactive Simulations, University of Colorado Boulder, https://phet.colorado.edu Na licencji CC BY 4.0
Kształty cząsteczek: podstawy (html5)
Kształty cząsteczek: podstawy (html5)
Poznaj kształty cząsteczek budując je w 3D! Dowiedz się, jak zmienia się kształt cząsteczki w miarę dodawania atomów. PhET Interactive Simulations, University of Colorado Boulder, https://phet.colorado.edu Na licencji CC BY 4.0
Proste i ich równania (html5)
Proste i ich równania (html5)
Poznaj świat linii prostych. Badaj związki między równaniami liniowymi, współczynnikami kierunkowymi i przebiegiem prostych. Sprawdź swoją wiedzę w grze! PhET Interactive Simulations, University of Colorado Boulder, https://phet.colorado.edu Na licencji CC BY 4.0
Transformator (html5)
Transformator (html5)
Interaktywna symulacja działania transformatora
Hipocykloidy
Hipocykloidy
Hipocykloida – krzywa płaska, jaką zakreśla ustalony punkt okręgu toczącego się bez poślizgu wewnątrz okręgu o większym promieniu. Michael Fowler. Tekst na licencji CC BY-SA 3.0 Źródło: http://galileoandeinstein.physics.virginia.edu/more_stuff/Applets/home.html
Budowniczy powierzchni (html5)
Budowniczy powierzchni (html5)
Budowanie figur płaskich przy użyciu kolorowych bloków i badanie związku między ich obwodem i polem powierzchni. Porównaj pole powierzchni i obwód figur ustawionych jedna obok drugiej. Sprawdź swoje umiejętności w grze budując kształty lub znajdując pole powierzchni figur. Postaraj się zebrać wiele gwiazdek! PhET Interactive Simulations, University of Colorado Boulder, https://phet.colorado.edu Na licencji CC BY 4.0
Kondensator (html5)
Kondensator (html5)
Interaktywna symulacja działania kondensatora
Cykloidy
Cykloidy
Cykloida – krzywa, jaką zakreśla punkt leżący na obwodzie koła, które toczy się bez poślizgu po prostej. W aplecie uwzględniono także powstawanie cykloidy skróconej i wydłużonej, gdzie c/r to iloraz odległości c punktu zakreślającego krzywą od środka toczącego się koła do promienia r tego koła. Michael Fowler. Tekst na licencji CC BY-SA 3.0 Źródło: http://galileoandeinstein.physics.virginia.edu/more_stuff/Applets/home.html
Równowaga (html5)
Równowaga (html5)
Pobaw się różnymi przedmiotami na bujającej się huśtawce, aby poznać warunki równowagi. Sprawdź czego się nauczyłeś próbując gry Zrównoważony. PhET Interactive Simulations, University of Colorado Boulder, https://phet.colorado.edu Na licencji CC BY 4.0
Prawo Ohma (html5)
Prawo Ohma (html5)
Zobacz jak prawo Ohma odnosi się do prostego obwodu. Regulacja napięcia i oporu pozwoli Ci zobaczyć zmianę natężenia prądu, zgodną z prawem Ohma. Rozmiary symboli w równaniu zmieniają się zgodnie ze zmianami wielkości, które symbolizują. PhET Interactive Simulations, University of Colorado Boulder, https://phet.colorado.edu Na licencji CC BY 4.0
Porównywanie ułamków (html5)
Porównywanie ułamków (html5)
Dopasuj kształty i liczby, aby zdobyć jak najwięcej gwiazdek, w tej grze ułamków. Zmierz się z problemem na wybranym poziomie. Postaraj się zebrać mnóstwo gwiazd! PhET Interactive Simulations, University of Colorado Boulder, https://phet.colorado.edu Na licencji CC BY 4.0
Soczewki (html5)
Soczewki (html5)
Interaktywny aplet html5 - Zdolność skupiająca i ogniskowa soczewki.
Siły Grawitacyjne Lab (html5)
Siły Grawitacyjne Lab (html5)
Zobacz siły grawitacji, z jakimi dwa obiekty działają na siebie nawzajem. Zmień właściwości obiektów, aby zobaczyć, jak zmienia się siła grawitacji. PhET Interactive Simulations, University of Colorado Boulder, https://phet.colorado.edu Na licencji CC BY 4.0
Ładunki i pola elektryczne (html5)
Ładunki i pola elektryczne (html5)
Interaktywna symulacja pól elektrostatycznych wytwarzanych przez różne układy ładunków. Wizualizacja linii sił pola i powierzchni ekwipotencjalnych.
Zwierciadło wklęsłe (html5)
Zwierciadło wklęsłe (html5)
Interaktywny aplet html5 pozwalający przeanalizować obrazy powstające w zwierciadle wklęsłym
Energia w skateparku - podstawy(html5)
Energia w skateparku - podstawy(html5)
Naucz się zasady zachowania energii z kolesiem skaterem! Poznaj różne tory i wyświetl, w trakcie ruchu, wykresy energii kinetycznej, potencjalnej i cieplnej. Twórz dla skatera własne ścieżki, pochylnie i skocznie. PhET Interactive Simulations, University of Colorado Boulder, https://phet.colorado.edu Na licencji CC BY 4.0
Fale na linie (html5)
Fale na linie (html5)
Oglądaj w zwolnionym tempie falującą linkę. Poruszaj końcem liny żeby wytworzyć falę, lub dostosować częstotliwość i amplitudę oscylatora. Regulacja tłumienia i naciągu. Koniec liny może być zamocowany, luźny lub swobodny. PhET Interactive Simulations, University of Colorado Boulder, https://phet.colorado.edu Na licencji CC BY 4.0
Zwierciadło wypukłe (html5)
Zwierciadło wypukłe (html5)
Interaktywny aplet html5 pozwalający przeanalizować obrazy powstające w zwierciadle wypukłym
Widzenie kolorowe (html5)
Widzenie kolorowe (html5)
Użyj trzech lamp, czerwonej, zielonej i niebieskiej by stworzyć dowolny kolor światła. Zmieniaj długość fali za pomocą filtra. Zobacz bieg promienia świetlnego lub poszczególnych fotonów. PhET Interactive Simulations, University of Colorado Boulder, https://phet.colorado.edu Na licencji CC BY 4.0
Odbicie i załamanie światła (html5)
Odbicie i załamanie światła (html5)
Zbadaj zmianę kierunku biegu światła na granicy dwóch ośrodków, o różnych współczynnikach załamania. Zobacz, jak zmiana ośrodka z powietrza na wodę czy szkło, zmienia kąt załamania. Pobaw się pryzmatami o różnych kształtach i twórz tęcze. Przykładowe cele kształcenia Wyjaśnij, w jaki sposób światło załamuje się na granicy pomiędzy dwoma ośrodkami i co określa kąt załamania. Zastosuj Prawo Snelliusa do wiązki światła laserowego, padającego na granicę dwóch ośrodków. Opisz w jaki sposób prędkość i długość fali światła zmienia się w różnych ośrodkach. Opisz wpływ zmiany długości fali na kąt załamania. Wyjaśnij powstawanie tęczy, po przejściu światła białego przez pryzmat. PhET Interactive Simulations, University of Colorado Boulder, https://phet.colorado.edu Na licencji CC BY 4.0
Prawo Faradaya (html5)
Prawo Faradaya (html5)
Zapal żarówkę machając magnesem. Sprawdź kierunek przepływu indukowanego prądu. PhET Interactive Simulations, University of Colorado Boulder, https://phet.colorado.edu Na licencji CC BY 4.0
Szeregi promieniotwórcze (html5)
Szeregi promieniotwórcze (html5)
Animacja html5 - Szeregi promieniotwórcze
Arytmetyka (html5)
Arytmetyka (html5)
Pamiętasz tabliczkę mnożenia?... Ja też nie. Odśwież swoje umiejętności obliczeniowe za pomocą tej ekscytującej gry. PhET Interactive Simulations, University of Colorado Boulder, https://phet.colorado.edu Na licencji CC BY 4.0
Siły i ruch - podstawy (html5)
Siły i ruch - podstawy (html5)
Badanie sił w działaniu: przeciąganie liny, przesuwanie lodówki, skrzyni lub osoby. Zadziałaj stworzoną przez siebie siłą i zobacz, w jaki sposób powoduje ona ruch obiektów. Zmieniaj tarcie i oberwuj, jak to wpływa na ruch. PhET Interactive Simulations, University of Colorado Boulder, https://phet.colorado.edu Na licencji CC BY 4.0
Regresja metodą najmniejszych kwadratów (html5)
Regresja metodą najmniejszych kwadratów (html5)
Stwórz swój własny wykres punktowy lub wykorzystaj dane ze świata rzeczywistego i spróbuj dopasować do niego linię! Dowiedz się, jak poszczególne punkty danych wpływają na współczynnik korelacji oraz linię najlepszego dopasowania. PhET Interactive Simulations, University of Colorado Boulder, https://phet.colorado.edu Na licencji CC BY 4.0
Modele atomu (html5)
Modele atomu (html5)
Animacja html5 - Modele atomu
Model atomu Bohra (html5)
Model atomu Bohra (html5)
Animacja html5 - Model atomu Bohra
Cząsteczki i promieniowanie elektromagnetyczne (html5)
Cząsteczki i promieniowanie elektromagnetyczne (html5)
Czy kiedykolwiek zastanawiałeś się, jak gaz cieplarniany wpływa na klimat i dlaczego tak ważna jest warstwa ozonowa? Użyj tej symulacji do zbadania w jaki sposób światło oddziałuje z cząsteczkami w naszej atmosferze. PhET Interactive Simulations, University of Colorado Boulder, https://phet.colorado.edu Na licencji CC BY 4.0
Gwiazdozbiory (html5)
Gwiazdozbiory (html5)
Interaktywny aplet html5 - Mapa nieba
Opór przewodnika (html5)
Opór przewodnika (html5)
Dowiedz się więcej o procesach fizycznych związanych z oporem przewodnika. Zmieniaj jego opór właściwy, długość i pole przekroju, aby zobaczyć, jak to wpływa na jego opór. Rozmiary symboli w równaniu zmieniają się wraz ze zmianami wielkości, które oznaczają. PhET Interactive Simulations, University of Colorado Boulder, https://phet.colorado.edu Na licencji CC BY 4.0
Formy energii i ich przemiany
Formy energii i ich przemiany
Zbadaj ogrzewanie i oziębianie żelaza, cegły i wody, dodając lub pobierając energię. Zobacz, jak energia jest przenoszona między obiektami. Zbuduj swój własny układ, ze źródeł, przetworników i odbiorników energii. Prześledź przepływ energii i jej przemiany w swoim układzie. PhET Interactive Simulations, University of Colorado Boulder, https://phet.colorado.edu Na licencji CC BY 4.0
Pod ciśnieniem (html5)
Pod ciśnieniem (html5)
Poznaj ciśnienie pod i nad wodą. Zobacz, jak się zmienia przy zmianach rodzaju cieczy, przyspieszenia grawitacyjnego, kształtów pojemników i objętości. PhET Interactive Simulations, University of Colorado Boulder, https://phet.colorado.edu Na licencji CC BY 4.0
Dysocjacja elektrolityczna (html5)
Dysocjacja elektrolityczna (html5)
Animacja html5 - Dysocjacja elektrolityczna
Wady wzroku (html5)
Wady wzroku (html5)
Animacja html5- Wady wzroku: krótkowzroczność, dalekowzroczność, astygmatyzm
Fazy Księżyca i pływy morskie
Fazy Księżyca i pływy morskie
© 2015, Todd Timberlake; lookang. Udostępniono na licencji Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike
DESMOS kalkulator graficzny
DESMOS kalkulator graficzny
DESMOS - zaawansowany kalkulator graficzny on-line. Prosty i intuicyjny w użyciu kreator wykresów i tabel. Czytelny interfejs dostępny jest także w języku polskim.
SKETCHOMETRY Geometria przez szkice
SKETCHOMETRY Geometria przez szkice
Dynamiczne oprogramowanie matematyczne do geometrii euklidesowej i wykresów funkcji. Użytkownik szkicuje punkty, okręgi i linie na ekranie, a sketchometry jest w stanie zinterpretować te kreski i przetworzyć na dokładne obiekty geometryczne.
Symulator diagramu H-R (html5)
Symulator diagramu H-R (html5)
Diagram Hertzsprunga-Russella - w pełni funkcjonalny symulator HTML5 pozwalający zapoznać się z osiami diagramu HR i rozmiarami gwiazd w różnych położeniach. Pozwala użytkownikowi na analizę lokalizacji najjaśniejszych gwiazd na niebie, jak i gwiazd najbliższych. Wersja w języku polskim jest adaptacją angielskiej wersji symulatora The Hertzsprung-Russell Diagram hostowanej na Astronomy Education at the University of Nebraska-Lincoln Web Site.
Fazy Księżyca. Model z pływami morskimi
Fazy Księżyca. Model z pływami morskimi
© 2016, Todd Timberlake; lookang. Udostępniono na licencji Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike
Okrąg jednostkowy (html5)
Okrąg jednostkowy (html5)
Interaktywny aplet html5 - Okrąg jednostkowy. Koło trygonometryczne. Definicje i wykresy funkcji trygonometrycznych zmiennej rzeczywistej.
Efekt fotoelektryczny (html5)
Efekt fotoelektryczny (html5)
Aplet symuluje eksperymenty von Lenarda i Millikana, które przyczyniły się do zrozumienia zjawiska fotoelektrycznego i doprowadziły do ostatecznej akceptacji (aczkolwiek niechętnie) kwantowej hipotezy Einsteina. Umożliwia zbieranie danych dla symulowanych eksperymentów fotoelektrycznych i zawiera bibliotekę powszechnie stosowanych katod metalowych. Źródło: http://www.kcvs.ca/site/index.html Warunki korzystania Aplety KCVS mogą być linkowane i swobodnie wykorzystywane przez nauczycieli i uczniów i inne osoby zainteresowane. Do użytku komercyjnego należy skontaktować się Brian Martin lub Peter Mahaffy
Mechaniczny równoważnik ciepła (html5)
Mechaniczny równoważnik ciepła (html5)
Doświadczenie Joule’a z kalorymetrem Źródło: http://www.vascak.cz/?p=2514
GeoGebra kalkulator graficzny
GeoGebra kalkulator graficzny
GEOGEBRA Bezpłatne wieloplatformowe dynamiczne oprogramowanie matematyczne. GeoGebra kalkulator graficzny
Mapa lądolodu
Mapa lądolodu
Interaktywna mapa końca ostatniego zlodowacenia. Henry Patton CC BY-NC-SA 4.0
Model pola - wstęp
Model pola - wstęp
Twórz prostokąty o różnych rozmiarach i powiąż mnożenie z polem powierzchni. Podziel prostokąt na dwa prostokąty, aby odkryć właściwość rozdzielności mnożenia względem dodawania. PhET Interactive Simulations, University of Colorado Boulder, https://phet.colorado.edu Na licencji CC BY 4.0
Model pola - mnożenie
Model pola - mnożenie
Twórz prostokąty o różnych rozmiarach i powiąż mnożenie z polem powierzchni. Odkryj nowe strategie mnożenia dużych liczb. Użyj ekranu gry, aby przetestować swoje strategie rozwiązywania problemów! PhET Interactive Simulations, University of Colorado Boulder, https://phet.colorado.edu Na licencji CC BY 4.0
Zabawa w proporcje (html5)
Zabawa w proporcje (html5)
Pobaw się ilorazami i proporcjami, projektując naszyjnik, rzucając kolorowe balony, grając w bilard lub kupując jabłka! Przewiduj proporcje, zanim zostaną ujawnione. PhET Interactive Simulations, University of Colorado Boulder, https://phet.colorado.edu Na licencji CC BY 4.0
Model pola - ułamki dziesiętne
Model pola - ułamki dziesiętne
Twórz prostokąty o różnych rozmiarach i powiąż mnożenie z polem powierzchni. Podziel prostokąt na mniejsze obszary i odkryj nowe strategie mnożenia liczb dziesiętnych! PhET Interactive Simulations, University of Colorado Boulder, https://phet.colorado.edu Na licencji CC BY 4.0
Planetarne klimaty: delikatna równowaga (html5)
Planetarne klimaty: delikatna równowaga (html5)
Klimat jest regulowany przez delikatną równowagę absorbowanego i emitowanego promieniowania elektromagnetycznego. Aplet "Symulator planety", pozwala użytkownikowi zmieniać cztery czynniki, które regulują klimat: albedo, efekt cieplarniany, odległość od Słońca i temperaturę powierzchni. Źródło: http://www.kcvs.ca/site/index.html Warunki korzystania Aplety KCVS mogą być linkowane i swobodnie wykorzystywane przez nauczycieli i uczniów i inne osoby zainteresowane. Do użytku komercyjnego należy skontaktować się Brian Martin lub Peter Mahaffy
Model pola - wyrażenia algebraiczne
Model pola - wyrażenia algebraiczne
Twórz prostokąty o różnych rozmiarach i powiąż mnożenie z polem powierzchni. Odkryj nowe strategie mnożenia wyrażeń algebraicznych. Użyj ekranu gry, aby sprawdzić swoje umiejętności mnożenia i rozkładu na czynniki! PhET Interactive Simulations, University of Colorado Boulder, https://phet.colorado.edu Na licencji CC BY 4.0
Stereochemia (html5)
Stereochemia (html5)
Modele cząsteczek 3D. Oglądanie modeli cząsteczek w 3D znacznie zwiększa zdolność ucznia do zrozumienia chiralności i tego, jak konformacja wpływa na własności fizyczne, chemiczne czy biologiczne. Za pomocą apletu możemy cząsteczkę obracać, powiększać, przesuwać i odczytywać pomiary różnych jej części. Oprócz cząsteczek dostępnych bezpośrednio w aplikacji, można również importować dane w postaci plików pdb, mol i mol2. Dane te dostępne są na wielu portalach chemicznych. Źródło: http://www.kcvs.ca/site/index.html Warunki korzystania Aplety KCVS mogą być linkowane i swobodnie wykorzystywane przez nauczycieli i uczniów i inne osoby zainteresowane. Do użytku komercyjnego należy skontaktować się Brian Martin lub Peter Mahaffy
Tworzenie funkcji -podstawy (html5)
Tworzenie funkcji -podstawy (html5)
Twórz, interpretuj, porównuj i zmieniaj przykładowe funkcje PhET Interactive Simulations, University of Colorado Boulder, https://phet.colorado.edu Na licencji CC BY 4.0
Proste: nachylenie, przecięcie z osią (html5)
Proste: nachylenie, przecięcie z osią (html5)
Poznaj świat linii prostych. Badaj związek między współczynnikiem kierunkowymi i wyrazem wolnym we wzorze funkcji liniowej, a przebiegiem prostej, która jest jej wykresem. Sprawdź swoją wiedzę w grze! PhET Interactive Simulations, University of Colorado Boulder, https://phet.colorado.edu Na licencji CC BY 4.0
Tworzenie funkcji (html5)
Tworzenie funkcji (html5)
Twórz, interpretuj, porównuj i zmieniaj przykładowe funkcje. PhET Interactive Simulations, University of Colorado Boulder, https://phet.colorado.edu Na licencji CC BY 4.0
Doświadczenie Rutheforda (html5)
Doświadczenie Rutheforda (html5)
Jak Rutherford poznał strukturę atomu, nie mogąc go zobaczyć? Symulacja dotyczy słynnego eksperymentu, w którym obalono hipotezę budowy materii – model "ciasta z rodzynkami". Dzięki obserwacji cząstek alfa rozpraszanych na atomach Rutheford ustalił, że atomy muszą mieć bardzo mały rdzeń. PhET Interactive Simulations, University of Colorado Boulder, https://phet.colorado.edu Na licencji CC BY 4.0
Wyrażenia algebraiczne (html5)
Wyrażenia algebraiczne (html5)
Pobaw się monetami, a następnie wymień je na wyrażenia algebraiczne. Upraszczaj i obliczaj wartości wyrażeń, dopóki nie będziesz gotowy, aby przetestować zrozumienie równoważnych wyrażeń w grze! PhET Interactive Simulations, University of Colorado Boulder, https://phet.colorado.edu Na licencji CC BY 4.0
GearSketch (html5)
GearSketch (html5)
GearSketch to oprogramowanie, które umożliwia poznanie działania przekładni (zębatej i łańcuchowej). Pozwala uczniom zbadać sposób, w jaki koła zębate i łańcuchy przenoszą ruch. Copyright (c) 2013 Frank Leenaars na licencji MIT
Polaryzacja cząsteczek (html5)
Polaryzacja cząsteczek (html5)
Kiedy cząsteczka jest dipolem? Zmieniaj elektroujemność atomów w cząsteczce, aby zobaczyć, jak to wpływa na polaryzację. Zobacz jak cząsteczka zachowuje się w polu elektrycznym. Zmieniaj kąt wiązania aby zobaczyć, jak kształt wpływa na polaryzację. Zobacz jak to działa w przypadku rzeczywistych cząsteczek w 3D. PhET Interactive Simulations, University of Colorado Boulder, https://phet.colorado.edu Na licencji CC BY 4.0
Rzuty (html5)
Rzuty (html5)
Wystrzel pocisk z armaty! Poznaj rzuty ukośne przez odpalanie różnych przedmiotów. Ustaw kąt, prędkość początkową i masę. Dodaj opór powietrza. Stwórz z tej symulacji grę, starając się trafić w cel. PhET Interactive Simulations, University of Colorado Boulder, https://phet.colorado.edu Na licencji CC BY 4.0
Układ okresowy z charakterystyką pierwiastków
Układ okresowy z charakterystyką pierwiastków
Układ okresowy z charakterystyką pierwiastków (polska i łacińska nazwa, symbol, liczba atomowa, masa atomowa, stopień utlenienia, elektroujemność według Paulinga, liczba stabilnych izotopów, liczba niestabilnych izotopów, temperatura topnienia, temperatura wrzenia i gęstość).
Interferencja fal
Interferencja fal
Twórz fale za pomocą kapiącego kranu, głośnika audio lub lasera! Dodaj drugie źródło, aby uzyskać obraz interferencyjny. Ustaw przesłonę, aby zbadać dyfrakcję na pojedynczej i podwójnej szczelinie. PhET Interactive Simulations, University of Colorado Boulder, https://phet.colorado.edu Na licencji CC BY 4.0
Wahadło matematyczne (html5)
Wahadło matematyczne (html5)
Użyj jednego lub dwóch wahadeł i odkryj, jak okres wahadła prostego zależy od długości pręta, masy ciężarka oraz amplitudy. Łatwo zmierzysz czas za pomocą stopera z fotokomórką. Możesz zmieniać opory i siłę ciężkości. Użyj wahadła, aby znaleźć wartość g - przyspieszenia grawitacyjnego na planecie X. Zauważ odstępstwa od ruchu harmonicznego przy dużej amplitudzie. PhET Interactive Simulations, University of Colorado Boulder, https://phet.colorado.edu Na licencji CC BY 4.0
GeoGebra Geometria
GeoGebra Geometria
GEOGEBRA Bezpłatne wieloplatformowe dynamiczne oprogramowanie matematyczne. GeoGebra Geometry
Geogebra Klasyczna
Geogebra Klasyczna
GEOGEBRA Bezpłatne wieloplatformowe dynamiczne oprogramowanie matematyczne. GeoGebra Klasyczna
Przypowieść o Kąciakach
Przypowieść o Kąciakach
Symulator segregacji, oparty na wynikach pracy Noblisty w dziedzinie ekonomii, specjalisty w zakresie teorii gier, Thomasa Schellinga.
Funkcje trygonometryczne (html5)
Funkcje trygonometryczne (html5)
Definicje i wykresy funkcji trygonometrycznych. Okrąg jednostkowy. PhET Interactive Simulations, University of Colorado Boulder, https://phet.colorado.edu Na licencji CC BY 4.0
Ewolucja zaufania
Ewolucja zaufania
Nie ufamy sobie. Dlaczego? Jak możemy to naprawić? Interaktywny przewodnik po zaufaniu według teorii gier.
Diagramy mocy - układy mieszane
Diagramy mocy - układy mieszane
Symulacja pokazuje diagramy mocy dla obwodu z rezystorami w układzie mieszanym. Andre Duffy na licencji CC BY-SA 4.0. Źródło http://physics.bu.edu/~duffy/HTML5