Aplety:
Fala Poprzeczna (flash)
Fala Poprzeczna (flash)
Fala poprzeczna, a ruch jednostajny po okręgu i ruch harmoniczny prosty.
Powstawanie wody (flash)
Powstawanie wody (flash)
Zobacz co oznacza zbilansowanie równania chemicznego.Prosta animacja reakcji chemicznej między wodorem i tlenem tworząca wodę. Pokazana jest także koncepcja zrównoważonego równania chemicznego; produkt H2O ma taką samą liczbę atomów co reagenty H2 i O2.
Ruch
Ruch
Interaktywna aplikacja html5 pozwalająca przeanalizować przebieg i równania ruchu jednostajnego i jednostajnie zmiennego.
Mody normalne (flash)
Mody normalne (flash)
Pobaw się jedno lub dwuwymiarowym systemem sprzężonych masowo oscylatorów sprężynowych. Zmieniaj liczbę mas, ustaw warunki początkowe, a następnie zobacz jak system będzie ewoluował. Zobacz spektrum modów normalnych dla dowolnego ruchu. Zobacz podłużne lub poprzeczne mody w systemie jednowymiarowym. PhET Interactive Simulations, University of Colorado Boulder, https://phet.colorado.edu Na licencji CC BY 4.0
Prędkość dźwięku (html5)
Prędkość dźwięku (html5)
Prosta animacja fali dźwiękowej powstającej przy uderzeniu pioruna.
Akumulator kwasowo-ołowiowy (html5)
Akumulator kwasowo-ołowiowy (html5)
Animacja html5
Prawo Beera (html5)
Prawo Beera (html5)
Im grubsze szkło, im większe stężenie, tym mniej światła, które przechodzi. Stwórz kolorowe roztwory o różnym stężeniu i zbadaj, za pomocą wirtualnego spektrofotometru, ile światła pochłaniają, a ile przepuszczają! PhET Interactive Simulations, University of Colorado Boulder, https://phet.colorado.edu Na licencji CC BY 4.0
Skala pH - podstawy (html5)
Skala pH - podstawy (html5)
Sprawdź pH substancji, takich jak kawa, ślina, czy mydło, w celu ustalenia, czy odczyn jest kwaśny, zasadowy lub obojętny. Zbadaj, jak zmiana objętości roztworu lub rozcieńczanie wodą wpływa na pH. PhET Interactive Simulations, University of Colorado Boulder, https://phet.colorado.edu Na licencji CC BY 4.0
Budujemy atom (html5)
Budujemy atom (html5)
Zbuduj atom z protonów, neutronów i elektronów. Zobacz jak zmienia się masa i ładunek stworzonych atomów. Zgadnij o jaki pierwiastek chodzi i wygraj grę. PhET Interactive Simulations, University of Colorado Boulder, https://phet.colorado.edu Na licencji CC BY 4.0
Budowniczy powierzchni (html5)
Budowniczy powierzchni (html5)
Budowanie figur płaskich przy użyciu kolorowych bloków i badanie związku między ich obwodem i polem powierzchni. Porównaj pole powierzchni i obwód figur ustawionych jedna obok drugiej. Sprawdź swoje umiejętności w grze budując kształty lub znajdując pole powierzchni figur. Postaraj się zebrać wiele gwiazdek! PhET Interactive Simulations, University of Colorado Boulder, https://phet.colorado.edu Na licencji CC BY 4.0
Równowaga (html5)
Równowaga (html5)
Pobaw się różnymi przedmiotami na bujającej się huśtawce, aby poznać warunki równowagi. Sprawdź czego się nauczyłeś próbując gry Zrównoważony. PhET Interactive Simulations, University of Colorado Boulder, https://phet.colorado.edu Na licencji CC BY 4.0
Eksperyment Sterna-Gerlacha (flash)
Eksperyment Sterna-Gerlacha (flash)
Klasyczny eksperyment Sterna-Gerlacha pokazuje, że atomy mają właściwość o nazwie spin. Spin to rodzaj wewnętrznego momentu pędu, który nie ma klasycznego odpowiednika. Kiedy mierzona jest składowa spinu wzdłuż kierunku zewnętrznego pola (z), otrzymujemy zawsze jedną z dwóch wartości: spin w górę lub w dół. PhET Interactive Simulations, University of Colorado Boulder, https://phet.colorado.edu Na licencji CC BY 4.0
Prawo Faradaya (html5)
Prawo Faradaya (html5)
Zapal żarówkę machając magnesem. Sprawdź kierunek przepływu indukowanego prądu. PhET Interactive Simulations, University of Colorado Boulder, https://phet.colorado.edu Na licencji CC BY 4.0
DESMOS kalkulator graficzny
DESMOS kalkulator graficzny
DESMOS - zaawansowany kalkulator graficzny on-line. Prosty i intuicyjny w użyciu kreator wykresów i tabel. Czytelny interfejs dostępny jest także w języku polskim.
SKETCHOMETRY Geometria przez szkice
SKETCHOMETRY Geometria przez szkice
Dynamiczne oprogramowanie matematyczne do geometrii euklidesowej i wykresów funkcji. Użytkownik szkicuje punkty, okręgi i linie na ekranie, a sketchometry jest w stanie zinterpretować te kreski i przetworzyć na dokładne obiekty geometryczne.
Suma macierzy (flash)
Suma macierzy (flash)
Demonstracja flash dotycząca dodawania macierzy
Efekt Edisona (flash)
Efekt Edisona (flash)
Efekt Edisona
Deska Galtona (flash)
Deska Galtona (flash)
Pobaw się Deską Galtona i rozwijaj swoją wiedzę o statystyce. Na desce rozmieszczone są w kształcie trójkąta wystające gwoździe.Kulki spadające z góry odbijają się od tych gwoździ w sposób losowy.Pod deską możemy zobaczyć histogram końcowych położeń zbliżony do rozkładu dwumianowego. PhET Interactive Simulations, University of Colorado Boulder, https://phet.colorado.edu Na licencji CC BY 4.0
Spadek swobodny (html5)
Spadek swobodny (html5)
Prosta animacja, przedstawiająca słynne doświadczenie Galileusza.
Rozkład kul w układzie kanałów (II) (flash)
Rozkład kul w układzie kanałów (II) (flash)
Interaktywny aplet flash - symulacja eksperymentu losowego: rozkład kul w układzie kanałów (II) Żeby uzyskać dodatkowe informacje, najedź myszką na "i" i kliknij. Kliknięcie - Pokaż / Ukryj POMOC - ponownie aktywuje symulację z dodatkowymi informacjami o prawdopodobieństwie przejścia przez poszczególne kanały.
Rozkład kul w układzie kanałów (VI) (flash)
Rozkład kul w układzie kanałów (VI) (flash)
Interaktywny aplet flash - symulacja eksperymentu losowego: rozkład kul w układzie kanałów (VI) Żeby uzyskać dodatkowe informacje, najedź myszką na "i" i kliknij. Kliknięcie - Pokaż / Ukryj POMOC - ponownie aktywuje symulację z dodatkowymi informacjami o prawdopodobieństwie przejścia przez poszczególne kanały.
Zdarzenia równoprawdopodobne (flash)
Zdarzenia równoprawdopodobne (flash)
Animacja flash
Fala stojąca (superpozycja fali padającej z falą odbitą) (html5)
Fala stojąca (superpozycja fali padającej z falą odbitą) (html5)
W symulacji HTML5 uwidocznione są: fala padająca (kolor czerwony), fala odbita (kolor niebieski) i otrzymana przez ich nałożenie fala stojąca (czarna). Pierwszy przycisk umożliwia wybór pomiędzy odbiciem przy nieruchomym końcu i odbiciem przy luźnym końcu. Uruchomienie następuje za pomocą żółtego przycisku (Start); W każdym momencie możemy zastopować symulację i ją wznowić, jak również spowolnić ruch. Za pomocą przycisku "Resetuj", można przywrócić stan początkowy. Możemy wybrać animację ciągłą i skokową, przy czym, w tym drugim przypadku, można również ustawić odstęp czasu między poszczególnymi krokami. Za pomocą przycisków na dole można określić, które fale będą widoczne. Źródło http://www.walter-fendt.de/html5/phen/ © Walter Fendt. Dozwolone użycie w celach niekomercyjnych.
Dopasowanie wykresów do ruchu (położenie i prędkość) (html5)
Dopasowanie wykresów do ruchu (położenie i prędkość) (html5)
Interaktywna symulacja html5 pokazująca związek między parametrami ruchu, a wykresami zależności położenia i prędkośći ciała od czasu Andre Duffy na licencji CC BY-SA 4.0. Tłumaczenie Edukator.pl
Super winda (html5)
Super winda (html5)
Obrazowe przedstawienie sytuacji człowieka w windzie, która porusza się z różnymi przyspieszeniami.
Rzut ukośny (regulowana prędkość i kąt) (html5)
Rzut ukośny (regulowana prędkość i kąt) (html5)
Interaktywna symulacja html5 pokazująca tor rzutu ukośnego w zależności od wartości prędkości początkowej i kąta jaki tworzy z poziomem. Andre Duffy na licencji CC BY-SA 4.0. Tłumaczenie Edukator.pl
Alternator i dynamo (html5)
Alternator i dynamo (html5)
Animacja pokazuje zasadę działania prądnicy
I zasada dynamiki Newtona (html5)
I zasada dynamiki Newtona (html5)
Aplet obrazuje I zasadę dynamiki Newtona
Geometria trójkąta (flash)
Geometria trójkąta (flash)
Interaktywny aplet flash pozwalający przeanalizować własności trójkątów
Kąt ostry (flash)
Kąt ostry (flash)
Animacja flash - Kąt ostry
Energia słoneczna (flash)
Energia słoneczna (flash)
W animacji omówiono podstawowe zagadnienia związane z energią słoneczną
Maszyny proste: przekładnia (flash)
Maszyny proste: przekładnia (flash)
Aplet obrazuje działanie przekładni
Rozkład wektora na składowe prostopadłe
Rozkład wektora na składowe prostopadłe
Współrzędne wektora. Przeciągnij koniec wektora, żeby go zmienić. Za pomocą suwaka obrócisz układ współrzędnych. © Loo Kang Wee; Fu-Kwun Hwang; Tat Leong Lee Udostępniono na licencji Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike
Ptable
Ptable
Dynamiczny układ okresowy pierwiastków.
Uruchom silnik  (html5)
Uruchom silnik (html5)
Ćwiczenie sprawdza, czy uczniowie rozumieją procesy zachodzące wewnątrz silnika spalinowego. Autor Frank McCulley (tłumaczenie Edukator.pl). A tu jego strona http://www.thephysicsaviary.com/
Rozklad predkości cząsteczek gazu (html5)
Rozklad predkości cząsteczek gazu (html5)
Rożkład prędkości cząsteczek gazu dla różnych temperatur.
Czas gwiazdowy i kąt godzinny (flash)
Czas gwiazdowy i kąt godzinny (flash)
Pokazuje związek między czasem gwiazdowym i kątem godzinnym gwiazdy.
Spirala Archimedesa (flash)
Spirala Archimedesa (flash)
Animacja flash - wpisz parametry ruchu
Reżim pluwialny (flash)
Reżim pluwialny (flash)
Podstawowe informacje o reżimach rzecznych
Ogrzewanie cieczy (flash)
Ogrzewanie cieczy (flash)
Animacja Flash porównuje etapy ogrzewania cieczy (H20) do pary wodnej, w różnych ciśnieniach w tym normalnego ciśnienia powierzchniowego i ciśnienia nadkrytycznego. Demo zawiera wykres temperatury w zależności od objętości właściwej dla każdego z ciśnień i pokazuje różnicę między gotowaniem pod niewielkim ciśnieniem, a przejściem z cieczy do pary przy ciśnieniu nadkrytycznym.
Naczynia krwionośne (flash)
Naczynia krwionośne (flash)
Animacja flash
Oddychanie roślin w ciągu dnia (flash)
Oddychanie roślin w ciągu dnia (flash)
Animacja flash
Prawdopodobieństwo (flash)
Prawdopodobieństwo (flash)
Prawdopodobieństwo iloczynu zdarzeń. Zdarzenia przeciwne. Prawdopodobieństwo warunkowe zdarzeń losowych.
Ruch falowy (flash)
Ruch falowy (flash)
Zbadaj ruch pojedynczych cząstek, tworzących poruszającą się falę. Animacja pokazuje ruch pojedynczych cząstek biorących udział w ruchu falowym. Prędkość fali, amplituda, częstotliwość - mogą być zmieniane.
Dotyk, węch, smak (flash)
Dotyk, węch, smak (flash)
Animacja flash
Załamanie fali (html5)
Załamanie fali (html5)
Animacja przedstawia załamanie fali. Regulowana prędkość fali i kąt padania
Kwasowość i zasadowość roztworów (html5)
Kwasowość i zasadowość roztworów (html5)
Czym różnią się silne i słabe kwasy. Użyj narzędzi laboratoryjnych na komputerze, aby się dowiedzieć! Zanurz papierek uniwersalny lub sondę w roztworze żeby zmierzyć pH lub umieść w nim elektrody w celu pomiaru przewodności. Następnie zobacz, jak stężenie wpływa na pH. Czy słaby roztwór kwasu ma taki sam odczyn pH jak silny? PhET Interactive Simulations, University of Colorado Boulder, https://phet.colorado.edu Na licencji CC BY 4.0
Układ drgający RLC (html5)
Układ drgający RLC (html5)
Symulacja HTML5 elektromagnetycznego obwodu drgającego, składającego się z kondensatora (w środku) i cewki indukcyjnej (po prawej stronie). Po naciśnięciu przycisku "Resetuj", kondensator zostanie naładowany - górna okładka dodatnio i dolna ujemnie. Kliknięcie przycisku "Start", przestawia przełącznik i rozpoczynają się drgania. Ten sam przycisk umożliwia zatrzymanie i wznowienie symulacji. Animacja będzie 10 lub 100 razy wolniejsza niż rzeczywiste oscylacje, w zależności od wybranego przycisku. Można zmieniać pojemność (od 100 uF do 1000 uF), indukcyjność (od 1 H 10 H), opór (od 0 Ω do 1000 Ohm) i napięcie baterii, wpisując odpowiednie wartości do pól tekstowych. Pole elektryczne kondensatora (czerwone) i pole magnetyczne cewki indukcyjnej (niebieskie) są pokazane za pomocą linii sił na schemacie. Gęstość tych linii sił wskazuje wielkość natężenia odpowiedniego pola. Ponadto widać znaki ładunków na okładkach kondensatora i strzałki wskazujące kierunek (umowny) prądu. Po lewej na dole cyfrowy zegar wskazuje czas od rozpoczęcia oscylacji; za jego pomocą można odczytać okres oscylacji. W zależności od wybranego przycisku w dolnej części panelu sterującego, w prawej dolnej części zostanie pokazany jeden z dwóch wykresów: 1. Wykres pokazujący napięcie U (niebieski) i natężenie prądu I (czerwony) w zależności od czasu. 2. Wykres słupkowy, który opisuje przemiany energii. Źródło http://www.walter-fendt.de/html5/phen/ © Walter Fendt. Dozwolone użycie w celach niekomercyjnych.
Skala pH (html5)
Skala pH (html5)
Sprawdź pH substancji, takich jak kawa, ślina, czy mydło w celu ustalenia, czy odczyn jest kwaśny, zasadowy, lub neutralny. Wizualizuj względną liczbę jonów wodorotlenowych i jonów hydroniowych w roztworze. Przełączaj między skalą logarytmiczną i liniową. Zbadaj, czy zmiana objętości lub rozcieńczenie wodą wpływa na pH. Można też przygotować własny płyn! PhET Interactive Simulations, University of Colorado Boulder, https://phet.colorado.edu Na licencji CC BY 4.0
Wady wzroku (html5)
Wady wzroku (html5)
Animacja html5- Wady wzroku: krótkowzroczność, dalekowzroczność, astygmatyzm
Siła wyporu w cieczach (html5)
Siła wyporu w cieczach (html5)
Aplikacja HTML5 pokazuje prosty eksperyment dotyczący wyporu w cieczach. Ciało zawieszone na wadze sprężynowej (siłomierzu) jest zanurzane w cieczy (przez przesuwanie myszką). W miarę zanurzania wartość siły wskazywanej przez siłomierz maleje (siłomierz pokazuje różnicę wartości siły ciężaru i wyporu). Możesz zmieniać następujące parametry symulacji (w pewnych granicach): pole podstawy ciała, wysokość ciała, gęstość ciała i gęstość cieczy, wpisując dane w odpowiednie pola tekstowe. Zmiany zaakceptuj klawiszem "Enter". Program uaktualni wtedy ciężar ciała i siłę mierzoną przez siłomierz. Przyjęto, że przyspieszenie ziemskie ma wartość g = 9,81 m/s2. Zwróć uwagę, że w trakcie wprowadzania ciała do cieczy zmienia się wartość siły, wskazywanej przez siłomierz, a także informacje o zanurzeniu ciała, wypartej objętości cieczy, wartości siły wyporu i wartości siły mierzonej przez siłomierz. UWAGA: Gdy w lewym górnym rogu pojawią się słowa "Przekroczony zakres pomiarowy!", musisz zmienić zakres siłomierza. Źródło http://www.walter-fendt.de/html5/phen/ © Walter Fendt. Dozwolone użycie w celach niekomercyjnych.
Dualizm korpuskularno-falowy
Dualizm korpuskularno-falowy
Interaktywna animacja przedstawiająca dyfrakcję i interferencję elektronów na podwójnej szczelinie. © Wolfgang Christian; lookang; tina Udostępniono na licencji Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike
Załamanie Fali (flash)
Załamanie Fali (flash)
Ilustracja zmiany kierunku biegu fali w załamaniu i wyjaśnienie, pokazujące skutki zmiany prędkości lub długości fali.
Prawa Mendla (flash)
Prawa Mendla (flash)
Animacja flash
Zbuduj ułamek
Zbuduj ułamek
Buduj ułamki z kształtów i liczb, aby zarobić gwiazdki w tej grze ułamków lub odkrywaj ich własności w laboratorium ułamków. Zmierz się na dowolnym poziomie jaki wybierzesz. Postaraj się zebrać mnóstwo gwiazd! PhET Interactive Simulations, University of Colorado Boulder, https://phet.colorado.edu Na licencji CC BY 4.0
Ruch ze stałym przyspieszeniem (html5)
Ruch ze stałym przyspieszeniem (html5)
Ten programik HTML5 pokazuje poruszający się samochód. Zielone pole po prawej stronie zawiera ramki, w których możesz wpisywać różne położenia początkowe, prędkości początkowe i przyspieszenia (ujemna współrzędna wektora w przestrzeni jednowymiarowej oznacza zwrot przeciwny do osi x). Dokonane zmiany zatwierdź klawiszem "Enter". Przyciskami w górnej części zielonego pola możesz uruchomić symulację, zatrzymać, wznowić lub przywrócić do stanu początkowego. Jeżeli zaznaczysz opcję "Spowolnienie", ruch będzie dziesięciokrotnie zwolniony. Trzy cyfrowe zegary pokazują czas trwania ruchu samochodu. Gdy samochód mija przednim zderzakiem zielony lub czerwony punkt pomiarowy, odpowiedni zegar zostaje zatrzymany. Punkty pomiarowe możesz przesuwać myszką. Trzy wykresy przedstawiają zależności: Położenia x od czasu t Prędkości v od czasu t Przyspieszenia a od czasu t Źródło http://www.walter-fendt.de/html5/phen/ © Walter Fendt. Dozwolone użycie w celach niekomercyjnych.
Połączenie równoległe  (html5)
Połączenie równoległe (html5)
Obliczanie natężenia prądu płynącego przez opornik, który jest częścią obwodu równoległego. Losowe generowanie danych. Prawidłowy wynik porównywany jest z odpowiedzią ucznia. Certyfikat o unikalnym numerze potwierdza wykonanie zadania. Autor Frank McCulley (tłumaczenie Edukator.pl). Źródło http://www.thephysicsaviary.com/
Rzut pionowy poziom 1  (html5)
Rzut pionowy poziom 1 (html5)
Uczniowie mają za zadanie obliczyć maksymalną wysokość uzyskaną przez obiekt wyrzucony do góry z dachu liceum. Trzeba będzie też znaleźć czas całkowity rzutu i szybkość, z jaką obiekt uderzy w podłoże. Przyspieszenie grawitacyjne na planecie będzie podane. Losowe generowanie danych. Prawidłowy wynik porównywany jest z odpowiedzią ucznia. Certyfikat o unikalnym numerze potwierdza wykonanie zadania. Autor Frank McCulley (tłumaczenie Edukator.pl). Źródło http://www.thephysicsaviary.com/
Deska Galtona
Deska Galtona
Symulacja deski Galtona, pionowej planszy z n rzędami kołków, na które upuszczona jest kulka. Za każdym razem, gdy kulka uderza w kołek, ma ona prawdopodobieństwo p odbicia w lewo i prawdopodobieństwo 1-p odbicia w prawo. W dolnej części planszy kulki są zbierane do pojemników - w symulacji liczba wpadających kulek do każdego z pojemników reprezentowana jest przez histogram. © Wolfgang Christian; Loo Kang Wee Udostępniono na licencji Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike
Ekran dotykowy
Ekran dotykowy
Dowiedz się, korzystając z interaktywnej symulacji Ck-12, o pojemności zastępczej układu szeregowego i równoległego kondensatorów, badając działanie urządzenia z ekranem dotykowym.
Ułamki: liczby mieszane
Ułamki: liczby mieszane
Poznaj ułamki przy częstowaniu się 1/3 tortu czekoladowego i popijaniu 1/2 szklanki wody! Twórz własne ułamki za pomocą zabawnych, interaktywnych obiektów. Dopasuj kształty i liczby żeby zdobyć gwiazdki w grze ułamków. Zmierz się na dowolnym poziomie jaki wybierzesz. Postaraj się zebrać mnóstwo gwiazd! PhET Interactive Simulations, University of Colorado Boulder, https://phet.colorado.edu Na licencji CC BY 4.0
Działania pisemne (html5)
Działania pisemne (html5)
Dzięki tej aplikacji, możesz poćwiczyć podstawowe działania pisemne z arytmetyki. Źródło http://www.walter-fendt.de/html5/phen/ © Walter Fendt. Dozwolone użycie w celach niekomercyjnych.
Moc w obwodzie z opornikami 1 (html5)
Moc w obwodzie z opornikami 1 (html5)
Obliczanie mocy wydzielanej na rezystorze, który jest częścią obwodu. Losowe generowanie danych. Prawidłowy wynik porównywany jest z odpowiedzią ucznia. Certyfikat o unikalnym numerze potwierdza wykonanie zadania. Autor Frank McCulley (tłumaczenie Edukator.pl). Źródło http://www.thephysicsaviary.com/
Znajdź masę - moment siły 1 (html5)
Znajdź masę - moment siły 1 (html5)
Wyznaczanie masy nieznanego ciała, na dźwigni dwustronnej. Losowe generowanie danych. Prawidłowy wynik porównywany jest z odpowiedzią ucznia. Certyfikat o unikalnym numerze potwierdza wykonanie zadania. Autor Frank McCulley (tłumaczenie Edukator.pl). Źródło http://www.thephysicsaviary.com/
Spektrometr masowy
Spektrometr masowy
Interaktywny schemat spektrometru mas. © Wolfgang Christian; Francisco Esquembre. Udostępniono na licencji Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike
Galwanometr
Galwanometr
Dowiedz się, dzięki interaktywnej symulacji Ck-12, w jaki sposób pole magnetyczne, generowane przez pętle przewodnika z prądem, umożliwia tworzenie urządzeń pomiarowych, takich jak woltomierze i amperomierze.
Zasada Huygensa, a dyfrakcja (flash)
Zasada Huygensa, a dyfrakcja (flash)
Wyjaśnienie dyfrakcji, jako efektu interferencji fal wytworzonych przez źródła punktowe.
Miedziowanie (flash)
Miedziowanie (flash)
Zobacz jak elektroliza pozwala tworzyć powłoki miedzi na powierzchni innego metalu. Animacja pokazuje proces galwanicznego nanoszenia miedzi na inny metal. Metal, który ma być pokryty jest umieszczony w roztworze siarczanu miedzi, wraz z kawałkiem miedzi. Oba metale są podłączone do napięcia stałego, miedź do elektrody + (anoda) a drugi metal do elektrody - (katoda).
Losowanie kul bez zwracania (flash)
Losowanie kul bez zwracania (flash)
Interaktywny aplet flash - Eksperyment losowy: losowanie kul z urny bez zwracania.
Zjawisko fotoelektryczne (html5)
Zjawisko fotoelektryczne (html5)
Ten programik symuluje eksperyment, w którym można wyznaczyć stałą Plancka i pracę wyjścia. Na katodę fotokomórki pada światło z lampy rtęciowej, która wysyła światło o określonych długościach fali. Światło to może powodować emisję elektronów z katody (oznaczonej literą K). Zwykle katoda (K) jest połączona z ujemnym biegunem źródła napięcia, a anoda (A) z dodatnim. Jeśli napięcie włączymy na odwrót (katoda - dodatnia, anoda - ujemna), emitowane przez katodę elektrony są hamowane w polu elektrycznym. W celu wyznaczenia maksymalnej energii kinetycznej wyrzucanych elektronów, należy za pomocą potencjometru - suwaka zwiększyć napięcie hamujące do takiej wartości, aby elektrony nie docierały do anody (A). Niebieski miernik pokazuje wartość napięcia U, miernik czerwony pokazuje, czy elektrony docierają do anody. W prawym panelu możesz zmieniać materiał katody, długość fali padającego promieniowania i napięcie hamujące. Poniżej suwaka podane są wartości: częstotliwości fali świetlnej, energii fotonu, pracy wyjścia i maksymalnej energii kinetycznej elektronu. Po lewej stronie ekranu przedstawiony jest wykres U(ν(ni)), otrzymany na podstawie pomiarów. Po wykonaniu dla danego materiału katody kompletnej serii pomiarów przy różnych długościach fali światła, na wykresie pojawi się prosta najlepiej dopasowana do wyników. Na podstawie trzech serii pomiarów otrzymujemy na wykresie trzy równoległe linie proste, każdą dla innego materiału katody. Z nachylenia prostych wyznaczamy stałą Plancka. Dla każdego materiału katody można także z wykresu odczytać napięcie hamowania (w miejscu przecięcia prostej z osią U). Odczytując wartośćU, w którym prosta przecina oś rzędnych, obliczamy pracę wyjścia elektronów z metalu, mnożąc U przez ładunek elektronu: W = e U Źródło http://www.walter-fendt.de/html5/phen/ © Walter Fendt. Dozwolone użycie w celach niekomercyjnych.
Moc w obwodzie z opornikami 2 (html5)
Moc w obwodzie z opornikami 2 (html5)
Obliczanie mocy wydzielanej na rezystorze, który jest częścią obwodu. Losowe generowanie danych. Prawidłowy wynik porównywany jest z odpowiedzią ucznia. Certyfikat o unikalnym numerze potwierdza wykonanie zadania. Autor Frank McCulley (tłumaczenie Edukator.pl). Źródło http://www.thephysicsaviary.com/
Znajdź masę - moment siły (html5)
Znajdź masę - moment siły (html5)
Wyznaczanie masy nieznanego ciała, na dźwigni dwustronnej. Losowe generowanie danych. Prawidłowy wynik porównywany jest z odpowiedzią ucznia. Certyfikat o unikalnym numerze potwierdza wykonanie zadania. Autor Frank McCulley (tłumaczenie Edukator.pl). Źródło http://www.thephysicsaviary.com/
Interferometr Michelsona
Interferometr Michelsona
Monochromatyczna wiązka światła pada na półprzepuszczalne zwierciadło i zostaje rozdzielona na dwie wzajemnie prostopadłe wiązki, które po odbiciu od zwierciadeł wracają do półprzepuszczalnego zwierciadła i są ponownie łączone w jedną wiązkę, w której zachodzi interferencja. Przeciągnij zwierciadło 1 lub 2 obserwując efekt interferencji. Przeciągnij tekst, jeśli chcesz zmienić jego położenie. Dwukrotne kliknięcie włącza/wyłącza tryb pełnoekranowy. © Fu Kwun Hwang; Loo Kang Wee. Udostępniono na licencji Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike
Linie pola
Linie pola
Poznaj rozmiar i kształt ziemskiego pola magnetycznego, zbadaj pola magnetyczne innych planet za pomocą interaktywnej symulacji Ck-12.
Zasada Huygensa – fala płaska (flash)
Zasada Huygensa – fala płaska (flash)
Fala płaska, jako efekt interferencji fal wytworzonych przez źródła punktowe.
Ogniwo Daniella (flash)
Ogniwo Daniella (flash)
W ogniwie tym na elektrodzie cynkowej (anoda) zachodzi reakcja utleniania cynku: Zn → Zn2+ + 2e. Na elektrodzie miedziowej (katoda) zachodzi proces redukcji: Cu2+ + 2e → Cu.
Rzuty (flash)
Rzuty (flash)
Wystrzel pocisk z armaty! Poznaj rzuty ukośne przez odpalanie różnych przedmiotów. Ustaw kąt, prędkość początkową i masę. Dodaj opór powietrza. Stwórz z tej symulacji grę, starając się trafić w cel. PhET Interactive Simulations, University of Colorado Boulder, https://phet.colorado.edu Na licencji CC BY 4.0
Rozpad promieniotwórczy (html5)
Rozpad promieniotwórczy (html5)
Prawo rozpadu promieniotwórczego mówi, jak liczba jąder danego pierwiastka promieniotwórczego, które jeszcze nie uległy rozpadowi, zależy od czasu. Tysiąc czerwonych kółeczek to tysiąc jąder atomowych pierwiastka, którego czas połowicznego rozpadu wynosi 20 s. Wykres przedstawia zależność od czasu części jąder, które się jeszcze nie rozpadły zgodnie z prawem zaniku promieniotwórczego. W chwili uruchomienia programu (przyciskiem "Rozpocznij") jądra zaczynają się "rozpadać" (zmieniają kolor z czerwonego na czarny). Za pomocą przycisku "Zatrzymaj / Wznów" możesz zatrzymać lub wznowić symulację. W chwili zatrzymania symulacji na wykresie poniżej pojawi się niebieski punkt. Zauważ, że często punkt ten nie leży dokładnie na krzywej! Jeśli chcesz przywrócić stan początkowy, musisz kliknąć przycisk "Przywróć". Można podać prawdopodobieństwo, że pojedyncze jądro "przeżyje" w danym przedziale czasu. Prawdopodobieństwo to dla jednego czasu połowicznego rozpadu wynosi 50 %, dla (2 T) wynosi 25 % (połowa z 50 %), dla (3 T) 12,5 % (połowa z 25 %), itd. Nie można jednak przewidzieć czasu, po którym dane, konkretne jądro ulegnie rozpadowi. Np. gdyby nawet prawdopodobieństwo rozpadu w ciągu najbliższej sekundy wynosiło 99 %, to jest możliwe (lecz mało prawdopodobne), że dane jądro rozpadnie się dopiero po milionach lat. Źródło http://www.walter-fendt.de/html5/phen/ © Walter Fendt. Dozwolone użycie w celach niekomercyjnych.
Wykresy ruchu jednostajnego (html5)
Wykresy ruchu jednostajnego (html5)
Symulacja została zaprojektowana tak, aby generować pewne dane, które uczniowie mogą wykorzystać podczas nauki wykresów ruchu. Uczniowie będą śledzić ruch łodzi, a następnie, na podstawie zebranych danych, mogą sporządzić wykres zalezności położenia od czasu. Można ustawić różne parametry łodzi, aby uzyskać różne wykresy. Punkt startu łodzi jest generowany losowo, więc dane poszczególnych uczniów różnią się między sobą. Autor Frank McCulley (tłumaczenie Edukator.pl). Źródło: http://www.thephysicsaviary.com/
Na wyciągu (html5)
Na wyciągu (html5)
Uczniowie muszą określić moc silnika napędzającego wyciąg ciągnący pod górę saneczkarza (pomijamy tarcie). Losowe generowanie danych. Prawidłowy wynik porównywany jest z odpowiedzią ucznia. Certyfikat o unikalnym numerze potwierdza wykonanie zadania. Autor Frank McCulley (tłumaczenie Edukator.pl). Źródło http://www.thephysicsaviary.com/
Sprawdź się - znajdź ogniskową
Sprawdź się - znajdź ogniskową
Celem ćwiczenia jest wyznaczenie ogniskowej zwierciadła wklęsłego. Po ustaleniu, ustaw suwak ogniskowej na tę wartość, a następnie sprawdź odpowiedź. Sprawdź, na ile sposobów możesz znaleźć ogniskową. Zainspirowany artykułem z 2002 roku w The Physics Teacher autorstwa Melissy Dancy, Wolfganga Christiana i Mario Belloni. Andre Duffy na licencji CC BY-SA 4.0
Tory cząstek
Tory cząstek
Dowiedz się, za pomocą interaktywnej symulacji Ck-12, jak siły magnetyczne działające na ładunki w ruchu generują ruch po okręgu, a tory cząstek umożliwiają wgląd w ich naturę.
Zasada Huygensa – fala kulista (flash)
Zasada Huygensa – fala kulista (flash)
Fala kulista, jako efekt interferencji fal wytworzonych przez źródła punktowe.
Elektroliza wody w roztworze H2SO4 (flash)
Elektroliza wody w roztworze H2SO4 (flash)
Kationy wodoru dążą do elektrody ujemnej (katody). Zachodzi redukcja. Na anodzie zachodzi utlenianie wody. Proces redoks zachodzący podczas elektrolizy H2SO4 to elektrolityczny rozkład wody.
Odbicie i załamanie fal (Wytłumaczenie w oparciu o zasadę Huygensa) (html5)
Odbicie i załamanie fal (Wytłumaczenie w oparciu o zasadę Huygensa) (html5)
Ten programik HTML5 tłumaczy zjawisko odbicia i załamania na podstawie zasady Huygensa. Objaśnienie odbywa się w kilku krokach. Po zakończeniu każdego kroku kliknij przycisk "Następny krok"! Możesz zatrzymać lub wznowić symulację przez użycie przycisku "Pauza / Wznów". Program pozwala zmieniać bezwzględne współczynniki załamania obu ośrodków i kąt padania fali na granicę tych ośrodków. Ośrodek o mniejszym współczynniku załamania (o większej szybkości rozchodzenia się fali) ma kolor żółty, a ośrodek o większym współczynniku załamania (o mniejszej szybkości rozchodzenia się fali) - kolor niebieski. Wszelkie zmiany zatwierdź klawiszem "Enter"! Źródło http://www.walter-fendt.de/html5/phen/ © Walter Fendt. Dozwolone użycie w celach niekomercyjnych.
Zmiana położenia na podstawie wykresu prędkości  (html5)
Zmiana położenia na podstawie wykresu prędkości (html5)
Znajdowanie zmiany położenia ciała na podstawie wykresu zależności jego prędkości od czasu. Losowe generowanie danych. Prawidłowy wynik porównywany jest z odpowiedzią ucznia. Certyfikat o unikalnym numerze potwierdza wykonanie zadania. Autor Frank McCulley (tłumaczenie Edukator.pl). Źródło http://www.thephysicsaviary.com/
Odczyt temperatury - ćwiczenia (html5)
Odczyt temperatury - ćwiczenia (html5)
Ćwiczenia sprawdzające czy uczeń potrafi dokonać prawidłowych odczytów wskazań termometru. Autor Frank McCulley Źródło http://www.thephysicsaviary.com/
Superpozycja pulsów
Superpozycja pulsów
Animacja superpozycji fal – sumowanie się kilku niezależnych ruchów falowych. © Andreu Glasmann; Wolfgang Christian; Mario Belloni Udostępniono na licencji Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike
Silnik elektryczny
Silnik elektryczny
Dowiedz się, za pomocą interaktywnej symulacji Ck-12, w jaki sposób siły magnetyczne działające na przewody z prądem umożliwiają pracę silnika elektrycznego.
Interferencja fal - dwa źródła (flash)
Interferencja fal - dwa źródła (flash)
Fala wypadkowa jako wynik interferencji dwóch fal, o różnicy faz zależnej od położenia punktu.
Ogniwo paliwowe (flash)
Ogniwo paliwowe (flash)
Ogniwa wodorowo-tlenowe z membraną do wymiany protonów.
Symulacja kolizji (flash)
Symulacja kolizji (flash)
Użyj stołu powietrznego- hokej -w celu zbadania prostych zderzeń w 1D i bardziej złożonych w 2D. Eksperyment z różną liczbą krążków,ich mas i warunków początkowych. Zmieniaj sprężystość i zobacz, jak całkowity pęd i energia kinetyczna zmienia się w czasie kolizji. PhET Interactive Simulations, University of Colorado Boulder, https://phet.colorado.edu Na licencji CC BY 4.0
Odbicie i załamanie światła (html5)
Odbicie i załamanie światła (html5)
Promień światła przychodzący od góry, z lewej strony, pada na granicę dwóch ośrodków. (Można dokonywać wyboru ośrodka dla promienia padającego oraz promienia załamanego; służą do tego dwa okienka umieszczone w górnym prawym rogu). Ośrodek mający większy współczynnik załamania zaznaczany jest w oknie appletu na niebiesko, drugi ośrodek na żółto. Aby zmienić kąt padania promienia, należy nacisnąć i przytrzymać dowolny klawisz myszki a następnie ustawić żądany kąt. Aplet pokaże promień odbity oraz promień załamany. Zostają również policzone wszystkie kąty (padania, odbicia i załamania), a ich wartości są pokazane po prawej stronie. Kąt padania(czarny), Kąt odbicia (niebieski), Kąt załamania (czerwony) Uwaga! Współczynniki załamania są nieco inne dla różnych długości fal światła. Zjwisko to nosi nazwę dyspersji. Źródło http://www.walter-fendt.de/html5/phen/ © Walter Fendt. Dozwolone użycie w celach niekomercyjnych.
Zmiana położenia na podstawie wykresu prędkości 1 (html5)
Zmiana położenia na podstawie wykresu prędkości 1 (html5)
Znajdowanie zmiany położenia ciała na podstawie wykresu zależności jego prędkości od czasu. Wszystkie prędkości są stałe Losowe generowanie danych. Prawidłowy wynik porównywany jest z odpowiedzią ucznia. Certyfikat o unikalnym numerze potwierdza wykonanie zadania. Autor Frank McCulley (tłumaczenie Edukator.pl). Źródło http://www.thephysicsaviary.com/
Energia kinetyczna w ruchu po okręgu (html5)
Energia kinetyczna w ruchu po okręgu (html5)
Obliczanie energii kinetycznej ciała poruszającego się ruchem jednostajnym po okręgu. Losowe generowanie danych. Prawidłowy wynik porównywany jest z odpowiedzią ucznia. Certyfikat o unikalnym numerze potwierdza wykonanie zadania. Autor Frank McCulley (tłumaczenie Edukator.pl). Źródło http://www.thephysicsaviary.com/
Prawa Keplera
Prawa Keplera
Interaktywna symulacja ruchu planet, obrazująca pierwsze i drugie prawo Keplera. (Uwaga: obsługa tylko przeglądarki Chrome i Edge) Michael Fowler na licencji CC BY-SA 3.0 Źródło: http://galileoandeinstein.physics.virginia.edu/more_stuff/Applets/home.html
Generator Van de Graaffa
Generator Van de Graaffa
Schemat działania i animacje dotyczące generatora Van de Graaffa. Źródło; https://www.vascak.cz/physicsanimations.php?l=pl
Fale morskie (flash)
Fale morskie (flash)
Oscylacyjny ruch cząstek przy powierzchni wody po orbitach kołowych lub eliptycznych.
Akumulator ołowiowy (flash)
Akumulator ołowiowy (flash)
Akumulator kwasowo-ołowiowy zawiera anodę ołowiową, katodę z tlenku ołowiu PbO2oraz roztwór wodnego kwasu siarkowego, spełniającego funkcję elektrolitu.
Lądownik Księżycowy (flash)
Lądownik Księżycowy (flash)
Czy można uniknąć gołoborza i wylądować bezpiecznie, tuż zanim skończy Ci się paliwo, tak jak to zrobił Neil Armstrong w 1969 roku? Nasza wersja tej klasycznej gry dokładnie symuluje rzeczywisty ruch lądownika z prawidłową masą, siłą ciągu, szybkością zużycia paliwa, i przyspieszeniem grawitacyjnym Księżyca. Jednak prawdziwy księżycowy lądownik jest zdecydowanie trudniejszy do opanowania. PhET Interactive Simulations, University of Colorado Boulder, https://phet.colorado.edu Na licencji CC BY 4.0