Zasoby edukatora:
Gramatyka - podstawy
Gramatyka - podstawy
Matematyka
Matematyka
Formy kultury greckiej
Formy kultury greckiej
Formy kultury rzymskiej
Formy kultury rzymskiej
Sztuka baroku
Sztuka baroku
Juliusz Słowacki
Juliusz Słowacki
Pozytywizm
Pozytywizm
Motywy i toposy literackie
Motywy i toposy literackie
Kobieta
Kobieta
Logika
Logika
Ciekawostki biologiczne
Ciekawostki biologiczne
Z życia gadów
Z życia gadów
Przegląd zwierząt
Przegląd zwierząt
Sygnały porozumiewawcze zwierząt
Sygnały porozumiewawcze zwierząt
Portrety filozofów
Portrety filozofów
Pierwsza Wojna Światowa. Narodziny XX wieku
Pierwsza Wojna Światowa. Narodziny XX wieku
Życie codzienne w Polsce
Życie codzienne w Polsce
Biologia
Biologia
Chemia
Chemia
Biologia komórki (cytologia)
Biologia komórki (cytologia)
Matematyka
Matematyka
Geografia
Geografia
Fizjologia
Fizjologia
Ruch jednostajnie zmienny
Ruch jednostajnie zmienny
Akustyka
Akustyka
Prąd stały
Prąd stały
Prawdopodobieństwo i statystyka
Prawdopodobieństwo i statystyka
Falowanie
Falowanie
Opór przewodnika (html5)
Opór przewodnika (html5)
Aplikacje interaktywne
Aplikacje interaktywne
DESMOS
DESMOS
Baza wiedzy
Baza wiedzy
Słowotwórstwo
Słowotwórstwo
odpowiedzi
odpowiedzi
Rzeczownik
Rzeczownik
Spójnik
Spójnik
Przyimek
Przyimek
Przysłówek
Przysłówek
Czasownik
Czasownik
Przymiotnik
Przymiotnik
Liczebnik
Liczebnik
Zaimek
Zaimek
Wykrzyknik
Wykrzyknik
Partykuła
Partykuła
Historia
Historia
Historia - podstawy
Historia - podstawy
Obrazki z historii Polski
Obrazki z historii Polski
Zjazd gnieźnienski
Zjazd gnieźnienski
Chrzest Polski
Chrzest Polski
Testament Krzywoustego
Testament Krzywoustego
Zjednoczenie Polski
Zjednoczenie Polski
Kazimierz Wielki - dobry gospodarz
Kazimierz Wielki - dobry gospodarz
Bitwa pod Grunwaldem
Bitwa pod Grunwaldem
Jak mierzymy czas?
Jak mierzymy czas?
Źródła historyczne
Źródła historyczne
Jak dawniej żyli ludzie?
Jak dawniej żyli ludzie?
Łowcy
Łowcy
Rolnicy
Rolnicy
Grecja
Grecja
Rzym
Rzym
Rycerze
Rycerze
Mieszczanie
Mieszczanie
Chłopi
Chłopi
Zakonnicy
Zakonnicy
Obrazki z historii Europy i świata
Obrazki z historii Europy i świata
Odkrycia geograficzne
Odkrycia geograficzne
Wojna o niepodległość Stanów Zjednoczonych
Wojna o niepodległość Stanów Zjednoczonych
Wielkie religie
Wielkie religie
Kultura i  sztuka
Kultura i sztuka
Prehistoria
Prehistoria
Egipt
Egipt
Grecja
Grecja
Rzym
Rzym
Sztuka romańska
Sztuka romańska
Gotyk
Gotyk
Renesans
Renesans
Renesans w Polsce
Renesans w Polsce
Oto ja
Oto ja
Moje prawa i obowiązki
Moje prawa i obowiązki
Ja
Ja
Kim jestem?
Kim jestem?
Kim będę?
Kim będę?
Moi przodkowie
Moi przodkowie
Świat, w którym żyję
Świat, w którym żyję
Dlaczego dzieci pracują?
Dlaczego dzieci pracują?
Wokół nas są głodni ludzie
Wokół nas są głodni ludzie
Niszczymy nasze środowisko
Niszczymy nasze środowisko
Na świecie toczą się wojny
Na świecie toczą się wojny
Moja miejscowość
Moja miejscowość
Polska - moja ojczyzna
Polska - moja ojczyzna
Godło naszego kraju
Godło naszego kraju
Hymn Polski
Hymn Polski
Barwy narodowe
Barwy narodowe
Stolica Polski - Warszawa
Stolica Polski - Warszawa
Moje województwo
Moje województwo
Owady
Owady
Znaczenie owadów w przyrodzie
Znaczenie owadów w przyrodzie
Pająki i pajęczaki
Pająki i pajęczaki
Mięczaki
Mięczaki
Ryby
Ryby