Polecane prezentacje:
 • Zdania logiczne
  Zdania logiczne
  Podstawowe informacje o zdaniach logicznych,
 • Materiał genetyczny
  Materiał genetyczny
  Zwięzła prezentacja dotycząca materiału genetycznego.
 • Duchy w przeglądarce
  Duchy w przeglądarce
  Dlaczego czasem tracimy kontrolę nad swoim komputerem? Czym są wirusy, trojany? Jak się przed nimi zabezpieczać.
 • Historia bankowości centralnej w Polsce
  Historia bankowości centralnej w Polsce
  Zarys historii bankowości centralnej na ziemiach polskich oraz wstęp do funkcji współczesnego banku centralnego.
 • Wyznaczanie prędkości dźwięku
  Wyznaczanie prędkości dźwięku
  Wyznaczanie prędkości dźwięku przy pomocy linijki, butelki i stroika do gitary, Michał Urbański
 • Właściwości pierwiastka a budowa atomu
  Właściwości pierwiastka a budowa atomu
  Wykład Pana Krzysztofa Kuśmierczyka z V LO im. Poniatowskiego w Warszawie o relacjach między właściwościami pierwiastków a budową atomu.
 • Informatyka - nowoczesne rozwiązania pracy i komunikacji międzyludzkiej z wykorzystaniem technologii teleinformatycznych
  Informatyka - nowoczesne rozwiązania pracy i komunikacji międzyludzkiej z wykorzystaniem technologii teleinformatycznych
  Rys historyczny i architektura sieci Internet, idea modemu, nowoczesne przykłady pracy i komunikacji teleinformatycznej oraz zagrożenia związanie z udostępnianiem danych w sieci.
 • Świat domen internetowych
  Świat domen internetowych
  Czym są i do czego służą domeny internetowe?
 • Malware
  Malware
  Czym jest i jak działa malware? Rodzaje złośliwego oprogramowania.
 • Internet - niebezpieczeństwa
  Internet - niebezpieczeństwa
  Wstęp do serii prezentacji dotyczących zagrożeń związanych z korzystaniem z Internetu.
 • Badanie efektywności rozwoju kompetencji – podejście biznesowe
  Badanie efektywności rozwoju kompetencji – podejście biznesowe
  Kluczowe elementy dotyczące ewaluacji.
 • Bilans cieplny
  Bilans cieplny
  Zasada zachowania energii - doświadczenie. Prof. Michał Urbański
 • Jak zmierzyć ciśnienie atmosferyczne?
  Jak zmierzyć ciśnienie atmosferyczne?
  Pomiar przy użyciu strzykawki lekarskiej.
 • Kondensator i gromadzenie ładunków elektrycznych
  Kondensator i gromadzenie ładunków elektrycznych
  Działanie kondensatora.
 • Tarcie i współczynnik tarcia
  Tarcie i współczynnik tarcia
  Czym jest tarcie? Jak zmierzyć współczynnik tarcia?
Polecane aplety:
 • Ruch ze stałym przyspieszeniem (html5)
  Ruch ze stałym przyspieszeniem (html5)
  Ten programik HTML5 pokazuje poruszający się samochód. Zielone pole po prawej stronie zawiera ramki, w których możesz wpisywać różne położenia początkowe, prędkości początkowe i przyspieszenia (ujemna współrzędna wektora w przestrzeni jednowymiarowej oznacza zwrot przeciwny do osi x). Dokonane zmiany zatwierdź klawiszem "Enter". Przyciskami w górnej części zielonego pola możesz uruchomić symulację, zatrzymać, wznowić lub przywrócić do stanu początkowego. Jeżeli zaznaczysz opcję "Spowolnienie", ruch będzie dziesięciokrotnie zwolniony. Trzy cyfrowe zegary pokazują czas trwania ruchu samochodu. Gdy samochód mija przednim zderzakiem zielony lub czerwony punkt pomiarowy, odpowiedni zegar zostaje zatrzymany. Punkty pomiarowe możesz przesuwać myszką. Trzy wykresy przedstawiają zależności: Położenia x od czasu t Prędkości v od czasu t Przyspieszenia a od czasu t Źródło http://www.walter-fendt.de/html5/phen/ © Walter Fendt. Dozwolone użycie w celach niekomercyjnych.
 • Połączenie równoległe (html5)
  Połączenie równoległe (html5)
  Obliczanie natężenia prądu płynącego przez opornik, który jest częścią obwodu równoległego. Losowe generowanie danych. Prawidłowy wynik porównywany jest z odpowiedzią ucznia. Certyfikat o unikalnym numerze potwierdza wykonanie zadania. Autor Frank McCulley (tłumaczenie Edukator.pl). Źródło http://www.thephysicsaviary.com/
 • Rzut pionowy poziom 1 (html5)
  Rzut pionowy poziom 1 (html5)
  Uczniowie mają za zadanie obliczyć maksymalną wysokość uzyskaną przez obiekt wyrzucony do góry z dachu liceum. Trzeba będzie też znaleźć czas całkowity rzutu i szybkość, z jaką obiekt uderzy w podłoże. Przyspieszenie grawitacyjne na planecie będzie podane. Losowe generowanie danych. Prawidłowy wynik porównywany jest z odpowiedzią ucznia. Certyfikat o unikalnym numerze potwierdza wykonanie zadania. Autor Frank McCulley (tłumaczenie Edukator.pl). Źródło http://www.thephysicsaviary.com/
 • Deska Galtona
  Deska Galtona
  Symulacja deski Galtona, pionowej planszy z n rzędami kołków, na które upuszczona jest kulka. Za każdym razem, gdy kulka uderza w kołek, ma ona prawdopodobieństwo p odbicia w lewo i prawdopodobieństwo 1-p odbicia w prawo. W dolnej części planszy kulki są zbierane do pojemników - w symulacji liczba wpadających kulek do każdego z pojemników reprezentowana jest przez histogram. © Wolfgang Christian; Loo Kang Wee Udostępniono na licencji Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike
 • Działania pisemne (html5)
  Działania pisemne (html5)
  Dzięki tej aplikacji, możesz poćwiczyć podstawowe działania pisemne z arytmetyki. Źródło http://www.walter-fendt.de/html5/phen/ © Walter Fendt. Dozwolone użycie w celach niekomercyjnych.
 • Moc w obwodzie z opornikami 1 (html5)
  Moc w obwodzie z opornikami 1 (html5)
  Obliczanie mocy wydzielanej na rezystorze, który jest częścią obwodu. Losowe generowanie danych. Prawidłowy wynik porównywany jest z odpowiedzią ucznia. Certyfikat o unikalnym numerze potwierdza wykonanie zadania. Autor Frank McCulley (tłumaczenie Edukator.pl). Źródło http://www.thephysicsaviary.com/
 • Znajdź masę - moment siły 1 (html5)
  Znajdź masę - moment siły 1 (html5)
  Wyznaczanie masy nieznanego ciała, na dźwigni dwustronnej. Losowe generowanie danych. Prawidłowy wynik porównywany jest z odpowiedzią ucznia. Certyfikat o unikalnym numerze potwierdza wykonanie zadania. Autor Frank McCulley (tłumaczenie Edukator.pl). Źródło http://www.thephysicsaviary.com/
 • Spektrometr masowy
  Spektrometr masowy
  Interaktywny schemat spektrometru mas. © Wolfgang Christian; Francisco Esquembre. Udostępniono na licencji Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike
 • Zasada Huygensa, a dyfrakcja (flash)
  Zasada Huygensa, a dyfrakcja (flash)
  Wyjaśnienie dyfrakcji, jako efektu interferencji fal wytworzonych przez źródła punktowe.
 • Losowanie kul bez zwracania (flash)
  Losowanie kul bez zwracania (flash)
  Interaktywny aplet flash - Eksperyment losowy: losowanie kul z urny bez zwracania.
 • Zjawisko fotoelektryczne (html5)
  Zjawisko fotoelektryczne (html5)
  Ten programik symuluje eksperyment, w którym można wyznaczyć stałą Plancka i pracę wyjścia. Na katodę fotokomórki pada światło z lampy rtęciowej, która wysyła światło o określonych długościach fali. Światło to może powodować emisję elektronów z katody (oznaczonej literą K). Zwykle katoda (K) jest połączona z ujemnym biegunem źródła napięcia, a anoda (A) z dodatnim. Jeśli napięcie włączymy na odwrót (katoda - dodatnia, anoda - ujemna), emitowane przez katodę elektrony są hamowane w polu elektrycznym. W celu wyznaczenia maksymalnej energii kinetycznej wyrzucanych elektronów, należy za pomocą potencjometru - suwaka zwiększyć napięcie hamujące do takiej wartości, aby elektrony nie docierały do anody (A). Niebieski miernik pokazuje wartość napięcia U, miernik czerwony pokazuje, czy elektrony docierają do anody. W prawym panelu możesz zmieniać materiał katody, długość fali padającego promieniowania i napięcie hamujące. Poniżej suwaka podane są wartości: częstotliwości fali świetlnej, energii fotonu, pracy wyjścia i maksymalnej energii kinetycznej elektronu. Po lewej stronie ekranu przedstawiony jest wykres U(ν(ni)), otrzymany na podstawie pomiarów. Po wykonaniu dla danego materiału katody kompletnej serii pomiarów przy różnych długościach fali światła, na wykresie pojawi się prosta najlepiej dopasowana do wyników. Na podstawie trzech serii pomiarów otrzymujemy na wykresie trzy równoległe linie proste, każdą dla innego materiału katody. Z nachylenia prostych wyznaczamy stałą Plancka. Dla każdego materiału katody można także z wykresu odczytać napięcie hamowania (w miejscu przecięcia prostej z osią U). Odczytując wartośćU, w którym prosta przecina oś rzędnych, obliczamy pracę wyjścia elektronów z metalu, mnożąc U przez ładunek elektronu: W = e U Źródło http://www.walter-fendt.de/html5/phen/ © Walter Fendt. Dozwolone użycie w celach niekomercyjnych.
 • Moc w obwodzie z opornikami 2 (html5)
  Moc w obwodzie z opornikami 2 (html5)
  Obliczanie mocy wydzielanej na rezystorze, który jest częścią obwodu. Losowe generowanie danych. Prawidłowy wynik porównywany jest z odpowiedzią ucznia. Certyfikat o unikalnym numerze potwierdza wykonanie zadania. Autor Frank McCulley (tłumaczenie Edukator.pl). Źródło http://www.thephysicsaviary.com/
 • Znajdź masę - moment siły (html5)
  Znajdź masę - moment siły (html5)
  Wyznaczanie masy nieznanego ciała, na dźwigni dwustronnej. Losowe generowanie danych. Prawidłowy wynik porównywany jest z odpowiedzią ucznia. Certyfikat o unikalnym numerze potwierdza wykonanie zadania. Autor Frank McCulley (tłumaczenie Edukator.pl). Źródło http://www.thephysicsaviary.com/
 • Interferometr Michelsona
  Interferometr Michelsona
  Monochromatyczna wiązka światła pada na półprzepuszczalne zwierciadło i zostaje rozdzielona na dwie wzajemnie prostopadłe wiązki, które po odbiciu od zwierciadeł wracają do półprzepuszczalnego zwierciadła i są ponownie łączone w jedną wiązkę, w której zachodzi interferencja. Przeciągnij zwierciadło 1 lub 2 obserwując efekt interferencji. Przeciągnij tekst, jeśli chcesz zmienić jego położenie. Dwukrotne kliknięcie włącza/wyłącza tryb pełnoekranowy. © Fu Kwun Hwang; Loo Kang Wee. Udostępniono na licencji Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike
 • Rzuty (flash)
  Rzuty (flash)
  Wystrzel pocisk z armaty! Poznaj rzuty ukośne przez odpalanie różnych przedmiotów. Ustaw kąt, prędkość początkową i masę. Dodaj opór powietrza. Stwórz z tej symulacji grę, starając się trafić w cel. PhET Interactive Simulations, University of Colorado Boulder, https://phet.colorado.edu Na licencji CC BY 4.0
Polecane zasoby edukatora:
 • Gramatyka - podstawy
  Gramatyka - podstawy
 • Matematyka
  Matematyka
 • Człowiek - anatomia i fizjologia
  Człowiek - anatomia i fizjologia
 • Morza i oceany
  Morza i oceany
 • Formy kultury greckiej
  Formy kultury greckiej
 • Formy kultury rzymskiej
  Formy kultury rzymskiej
 • Sztuka baroku
  Sztuka baroku
 • Juliusz Słowacki
  Juliusz Słowacki
 • Pozytywizm
  Pozytywizm
 • Motywy i toposy literackie
  Motywy i toposy literackie
 • Kobieta
  Kobieta
 • Logika
  Logika
 • Ciekawostki biologiczne
  Ciekawostki biologiczne
 • Z życia gadów
  Z życia gadów
 • Przegląd zwierząt
  Przegląd zwierząt