Wzory matematyczne

W Edukatorze można tworzyć wzory matematyczne na dwa sposoby:

  • Za pomocą edytora graficznego - dla niezaawansowanych
  • Za pomocą edytora LATEX

Gotowe już wzory zawsze dostępne są w podręcznej bibliotece.

  • Można je edytować
  • Można je osadzać w testach, kursach, własnych publikacjach
  • Nic nie stoi na przeszkodzie, aby dzielić się nimi z innymi