NAUKOWA I AKADEMICKA SIEĆ KOMPUTEROWA (NASK) jest Państwowym Instytutem Badawczym nadzorowanym przez Ministerstwo Cyfryzacji.

NASK prowadzi działalność badawczo-rozwojową w zakresie opracowywania rozwiązań zwiększających efektywność, niezawodność i bezpieczeństwo sieci teleinformatycznych. W strukturze NASK funkcjonuje również zespół dyżurnet.pl, przyjmujący zgłoszenia dotyczące nielegalnych treści w internecie.

Działalność szkoleniową, edukacyjną i popularyzatorską Instytutu realizuje Akademia NASK. Jej eksperci przygotowują projekty i akcje edukacyjne dla dzieci i młodzieży, a także programy i konferencje dla nauczycieli. Opracowują ponadto narzędzia i materiały edukacyjne oraz prowadzą specjalistyczne seminaria i szkolenia na temat bezpieczeństwa dzieci i młodzieży w sieci.

Akademia NASK od lat realizuje kierowany do dzieci i młodzieży program Komisji Europejskiej Safer Internet. Jego celem jest promowanie wśród najmłodszych bezpiecznego korzystania z nowych technologii i internetu .

FUNDACJA NAUKA I WIEDZA istnieje na rynku edukacyjnym od ponad 12 lat. Ma status organizacji pożytku publicznego, działającej aktywnie na rzecz edukacji w Polsce.

Jednym z najważniejszych projektów Fundacji jest stworzenie, prowadzenie i rozwijanie portalu edukator.pl. Na jego stronach prowadzone są akcje, konkursy i inne działania edukacyjne. Przez lata wokół serwisu zawiązała się społeczność nauczycieli i uczniów, którzy biorą aktywny udział w projektach i konkursach.

Fundacja tworzyła programy edukacyjne wspólnie z takimi instytucjami, jak: Narodowy Bank Polski, Ministerstwo Skarbu Państwa, Ministerstwo Finansów, Giełda Papierów Wartościowych, Orange, Telekomunikacja Polska, dziennik „Rzeczpospolita” i wiele innych. W 2011 roku Fundacja otrzymała z funduszy europejskich dofinansowanie 4-letniego innowacyjnego projektu zgłoszonego w konkursie MEN.

Kursor - o programie