Siła wyporu w cieczach (html5)

  PEŁNY EKRAN  

 

Aplikacja HTML5 pokazuje prosty eksperyment dotyczący wyporu w cieczach. Ciało zawieszone na wadze sprężynowej (siłomierzu) jest zanurzane w cieczy (przez przesuwanie myszką). W miarę zanurzania wartość siły wskazywanej przez siłomierz maleje (siłomierz pokazuje różnicę wartości siły ciężaru i wyporu). Możesz zmieniać następujące parametry symulacji (w pewnych granicach):

 

  • pole podstawy ciała,
  • wysokość ciała,
  • gęstość ciała
  • i gęstość cieczy,


wpisując dane w odpowiednie pola tekstowe.


Zmiany zaakceptuj klawiszem "Enter". Program uaktualni wtedy ciężar ciała i siłę mierzoną przez siłomierz. Przyjęto, że przyspieszenie ziemskie ma wartość  g = 9,81 m/s2. Zwróć uwagę, że w trakcie wprowadzania ciała do cieczy zmienia się wartość siły, wskazywanej przez siłomierz, a także informacje o zanurzeniu ciała, wypartej objętości cieczy, wartości siły wyporu i wartości siły mierzonej przez siłomierz. UWAGA: Gdy w lewym górnym rogu pojawią się słowa "Przekroczony zakres pomiarowy!", musisz zmienić zakres siłomierza.

 
         
 

Źródło:

http://www.walter-fendt.de/html5/phen/


© Walter Fendt. Dozwolone użycie w celach niekomercyjnych.