Rzut ukośny (wektory prędkości i położenia) (html5)

Rzut ukośny (wektory prędkości i położenia) (html5)
  PEŁNY EKRAN  

 

Symulacja pokazuje różne sposoby oglądu wektorów położenia i prędkości kulki w rzucie ukośnym.

1. Przy wyborze składowych wektora położenia, widzimy wektor położenia i jednocześnie przemieszczenia (pomarańczowy) oraz jego składowe x (czerwona) oraz y (zielona). Widzimy również zielony wektor na osi y, który jest składnikiem zmiany położenia związanym ze składową pionową prędkości początkowej, oraz wektor w kolorze różowym/fioletowym, który jest składnikiem wynikającym z przyspieszenia.

2. Przy wyborze składowych wektora prędkości, widzimy wektor prędkości (pomarańczowy) jego składowe x (czerwona) oraz y (zielona). Widzimy również zielony wektor na osi y, który jest składową y wektora prędkości początkowej, , oraz wektor w kolorze różowym/fioletowym zmiany prędkości, wynikający z przyspieszenia.

3. Przy wyborze wektora położenia, widzimy wektor położenia i jednocześnie przemieszczenia (pomarańczowy) oraz składniki związane z początkową prędkością (zielony) i przyspieszeniem (niebieski).

4. Przy wyborze wektora prędkości, widzimy wektor prędkości (pomarańczowy) i jego składniki -  prędkość początkową (zielona) oraz zmianę prędkości, wynikającą z przyspieszenia (niebieska).


Andre Duffy na licencji CC BY-SA 4.0.


Tłumaczenie Edukator.pl