+ Pokaż spis treści

Rzeki

Rzeki


Rzeki liniowymi obiektami hydrograficznymi.


Rzeki najbardziej ruchliwym elementem hydrosfery.
Rzeka uchodząca do morza wraz ze swoimi dopływami oraz dopływami tych dopływów tworzy system rzeczny. Dorzeczem nazywamy zaś obszar z którego spływają wody do jednej rzeki (np. dorzecze Wisły). Granicami dorzeczy działy wód. Wszystkie wody spływające do jednego zbiornika morskiego tworzą zlewisko.

Podział rzek ze względu na zasilanie:
 

 • stale płynące (rzeki stałe)
 • okresowo płynące (rzeki okresowe) - istnieją jedynie w pewnych porach roku, przypadających na pory deszczowe
 • nieregularnie płynące (rzeki epizodyczne) w których woda płynie jedynie przez kilka godzin po ulewnym deszczu

Występowanie rzek stałych jest uzależnione od zasilania. Rzeki mogą być zasilane:

 • wodami opadowymi
 • wodami roztopowymi (topnienie śniegu lub lodowców)
 • wodami jezior
 • wodami podziemnymi

Zasilanie rzek zależy od:

 • warunków klimatycznych
 • ukształtowania terenu
 • budowy skał podłoża
 • roślinności

Rodzaje (reżimów) ustrojów rzecznych:

proste :

 • deszczowy - wahania stanów wód związane z rozkładem opadów atmosferycznych
 • śnieżny - wahania stanów wód związane z topnieniem śniegu
 • lodowcowy - wahania stanów wód związane z topnieniem lodowców

złożone:

 • deszczowo - śnieżne
 • śnieżno - deszczowe
 • deszczowo - śnieżno - lodowcowe

Ze względu na charakter środowiska geograficznego wyróżniamy rzeki:

 • górskie
 • nizinne
 • wyżynne