+ Pokaż spis treści

Rybołówstwo


Rybołówstwo zajmuje się hodowlą i połowem kręgowców głównie - ryb (ponadto żółwi , wielorybów, fok) oraz licznych bezkręgowców (ostryg, homarów, ośmiornic, krewetek, krabów) i roślin wodnych (głównie glonów).

Podział rybołówstwa:

 • rybołówstwo słodkowodne (śródlądowe)
 • rybołówstwo morskie (rybołówstwo)


Połowy morskie dostarczają ok. 81% ogółu połowów, a połowy słodkowodne jedynie 19%.

Wśród poławianych ryb dominują:
 

 • śledziowate ok. 22%
 • dorszowate ok. 10%
 • makrele ok. 4%


W połowach morskich i słodkowodnych najważniejsze pozycje zajmują:

 • Chiny
 • Peru
 • Japonia
 • Chile
 • Stany Zjednoczone 
 • Rosja


Najbardziej wydajne łowiska znajdują się na obszarach żyznych wód, czyli wszędzie tam gdzie mieszają się wody o różnej temperaturze i zasoleniu.

Największe łowiska na świecie:
 

 • obszary północnego Atlantyku, gdzie ciepłe wody Prądu Zatokowego zderzają się z zimnymi Prądu Labradorskiego i Grenlandzkiego
 • obszary pacyficzne głównie: wody przybrzeżne Stanów Zjednoczonych i Kanady (prądy: Kalifornijski i Alaski), u zachodnich wybrzeży Ameryki Południowej (rejon przepływu zimnego Prądu Peruwiańskiego) oraz wody oblewające wybrzeża Kamczatki, Japonii i Chin, gdzie krzyżują się prądy Oja - siwo (zimny) i Kuro - siwo (ciepły)
 • morza śródlądowe: Bałtyckie, Śródziemne, Czarne zasilane żyznymi wodami niesionymi przez rzeki
 • wody u wybrzeży Antarktydy ochładzane Antarktycznym Prądem Okołobiegunowym
 • wody szelfowe Zatoki Bengalskiej i Morza Arabskiego u wybrzeży Indii


10 grudnia 1982 roku na Jamajce 117 państw podpisało z inicjatywy ONZ Konwencję Prawa Morza. Zgodnie z tym dokumentem każdy kraj nadmorski ma prawo ustanowienia:
 

 • 12 milowej strefy wód terytorialnych
 • 200 milowej (ok. 370 km) strefy ekonomicznej