+ Pokaż spis treści

Ruchy powietrza w atmosferze


Masa powietrza - pewna objętościowo ilość powietrza w troposferze, mająca określone właściwości fizyczne (stopień wilgotności, termika, właściwości baryczne, warunki formowania się chmur).
Cechy mas powietrza zależą od charakteru obszaru nad jakim się znajdują.

W skali globalnej wyróżniamy masy powietrza:

 • równikowego (PR) w strefie okołorównikowej
 • zwrotnikowego (PZ) w strefie wyżów podzwrotnikowych
 • polarnego (PP) w umiarkowanych szerokościach geograficznych
 • arktycznego (A) oraz antarktycznego na półkuli południowej (w strefach wyżów okołobiegunowych)

W obrębie masy powietrza ukształtowanej w jednej strefie wyróżnia się odmiany powietrza:


 • morskie - powstające nad morzem (Pm, Zm)
 • kontynentalne - powstające nad lądami (Pk, Zk)

Na obszarach styku różnych mas powietrza tworzą się strefy przejściowe, czyli fronty.

Front atmosferyczny - strefa kontaktu między dwoma masami powietrza

Geograficzny podział frontów atmosferycznych:

 • front arktyczny- oddziela powietrze arktyczne od polarnego
 • front polarny - oddziela powietrze zwrotnikowe od polarnego
 • front równikowy - oddziela 2 masy powietrza równikowego

Wraz z sezonowym przesuwaniem się układów ciśnienia, masy powietrza i fronty zmieniają swe położenie, co ma wpływ na zmianę temperatur i wilgotności na obszarach, na które wkraczają.

Termiczny podział frontów atmosferycznych:

 • front zimny - gdy przesuwające się powietrze chłodniejsze wypiera powietrze cieplejsze
 • front ciepły - gdy napływa powietrze cieplejsze od istniejącego