Ruch pocisku (html5)

Ruch pocisku (html5)

  PEŁNY EKRAN  

Ten programik HTML5 demonstruje ruch pocisku.


Odpowiednimi przyciskami możesz uruchomić, zatrzymać lub wznowić ruch pocisku. Przycisk "Resetuj" umieszcza pocisk w położeniu początkowym. Zaznaczając "Zwolnij" spowodujesz, że ruch będzie dziesięciokrotnie wolniejszy.


Możesz zmieniać (w pewnych granicach) parametry symulacji: wysokość początkową, szybkość początkową, początkowy kąt nachylenia wektora prędkości względem poziomu, masę pocisku oraz wartość przyspieszenia grawitacyjnego.


Przełączniki u dołu pozwalają wybrać wielkość fizyczną, którą chcesz obserwować.


W symulacji pominięto opór powietrza.

 
         
 

Źródło:

http://www.walter-fendt.de/html5/phen/


© Walter Fendt. Dozwolone użycie w celach niekomercyjnych.