+ Pokaż spis treści

Ruch pocisku

Ruch pocisku


zapisz
pelny_ekran
Kliknięcie przycisku, spowoduje zapisanie aplikacji w pliku rar, w którym znajdziesz plik "kliknij_mnie.html". Uruchomienie go spowoduje otwarcie aplikacji.
 
Ten programik demonstruje ruch pocisku.

Odpowiednimi przyciskami możesz uruchomić, zatrzymać lub wznowić ruch pocisku. Przycisk "Przywróć" umieszcza pocisk w położeniu początkowym. Zaznaczając "Spowolnienie" spowodujesz, że ruch będzie dziesięciokrotnie wolniejszy.

Możesz zmieniać (w pewnych granicach) parametry symulacji: wysokość początkową, szybkość początkową, początkowy kąt nachylenia wektora prędkości względem poziomu, masę pocisku oraz wartość przyspieszenia grawitacyjnego.

Przełączniki u dołu pozwalają wybrać wielkość fizyczną, którą chcesz obserwować.

W symulacji pominięto opór powietrza.