+ Pokaż spis treści

Ruch obrotowy Ziemi


Ziemia obraca się wokół własnej osi. Ruch ten nazywamy ruchem obrotowym lub wirowym. Okres pełnego obrotu Ziemi wokół własnej osi trwa 24 godziny, czyli dobę. Ruch obrotowy ziemi odbywa się zawsze z zachodu na wschód, czyli w kierunku przeciwnym do ruchu sfery niebieskiej i pozornego ruchu Słońca. Każdy punkt na Ziemi, poza biegunami przez które przechodzi oś obrotu, zakreśla w ciągu doby okrąg. Największe okręgi zakreślają punkty leżące na równiku. Oznacza to, że prędkość liniowa punktów w czasie ruchu obrotowego jest różna ( największa na równiku - 1670 km/h, najmniejsza na biegunach - 0 km/h). Prędkość kątowa natomiast jest jednakowa dla wszystkich punktów leżących na powierzchni Ziemi (każdy punkt zakreśla pełny okrąg, czyli 360°).

Następstwa ruchu obrotowego Ziemi:

  • dzień i noc oraz związana z tym rachuba czasu
  • spłaszczenie Ziemi na biegunach (patrz -> kształt i rozmiary Ziemi)
  • działanie siły Coriolisa powodującej zmianę kierunku poruszania się ciał (odchylenie w prawo na półkuli północnej i w lewo na półkuli południowej