Ruch jednostajnie przyspieszony (html5)

Ruch jednostajnie przyspieszony (html5)
  PEŁNY EKRAN  

Symulacja przedstawia pięć różnych ruchów jednostajnie przyspieszonych bez prędkości początkowej. Pomimo, że każdy ruch jest inny, opis fizyczny jest taki sam.


Za pomocą przycisków można wybrać ruch, a także przełączać się między wykresem prędkości lub położenia na osi pionowej.


Zielona strzałka oznacza prędkość.Andre Duffy na licencji
CC BY-SA 4.0.


Tłumaczenie Edukator.pl